VTR แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 | ราชภัฎนครสวรรค์

VTR แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

VTR แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564

VTR แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564

หลวงพ่อพัฒน์ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์และเปิดป้ายโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกฯ มร.นว.


ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และเปิดป้ายโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม
9 ส.ค.64 เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และเปิดป้ายโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) จ.นครสวรรค์ เป็นประธานประกอบพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และเปิดป้ายโครงการฯ มี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติร่วมพิธี โดยการจัดพิธีมีการจำกัดผู้ร่วมพิธี และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับโครงการจัดตั้ง “โรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ” เป็นนโยบายของ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ หลักสูตรการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก โดยจะใช้อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก เป็นที่จัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกฯ และเพื่อสนองปณิธานของพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) ที่ตั้งมั่นในความเมตตาในการสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ได้เข้ากราบนมัสการ พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) เพื่อขอความเมตตา และขออนุญาต จัดตั้ง “โรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ” โดยพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์) ได้เมตตามอบเงินสนับสนุนโครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นเบื้องต้น และยังไงรับเมตตาจากพระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งคณะทำงานศึกษาและรวบรวมข้อมูล จัดทำหนังสือตำรับยาสมุนไพร หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่พัฒน์ ไปเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองได้ และยังมีการจัดทำภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติ และเกียรติคุณของหลวงปู่พัฒน์ด้วย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ 99ปีราชภัฏนครสวรรค์

READ  อีโค่ ดอร์ ออกบูธงานโฮมโปร เอ็กซ์โป2018 | โฮม โปร เอ็ ก โป
READ  ตกแต่งร้านนวดในบ้านใหม่​ ร้านนวดในเยอรมันงบน้อยไม่ต้องลงทุนมาก​ #คนไทยในเยอรมัน | ตกแต่ง ร้าน นวด แผน ไทย

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร NSRU
05621910029
www.nsru.ac.th

หลวงพ่อพัฒน์ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์และเปิดป้ายโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกฯ มร.นว.

แนะนำร้านเด็ด ร้านดัง ร้านใหม่อีกเพียบ! ศูนย์อาหาร NSRU (ม.ใน) 2563


งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
www.nsru.ac.th
‪Facebook : www.facebook.com/nsrunews
‪Youtube : youtube.com/c/ราชภัฏนครสวรรค์
‪Instagram : nsru_news https://bit.ly/2NLcNn1
Twitter : @NSRU_news https://bit.ly/2J15nez
NSRU ราชภัฏนครสวรรค์

แนะนำร้านเด็ด ร้านดัง ร้านใหม่อีกเพียบ! ศูนย์อาหาร NSRU (ม.ใน) 2563

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2560


สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน
เลือดเขียวเหลือง NSRU ราชภัฏนครสวรรค์

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
‪มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
www.nsru.ac.th
‪Facebook : \”nsrunews\”
‪Line : @nsru
‪Instagram : \”nsru_news\”
‪Youtube : \”NSRU Channel\”

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2560

พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงปู่พัฒน์ รุ่นบูชาครู ๙๙


ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงปู่พัฒน์ รุ่นบูชาครู ๙๙
วันนี้ (9 ส.ค.64) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม รุ่นบูชาครู ๙๙ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดสร้างโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยนายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการฯ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 99 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อันเนื่องมาจากสถานการณ์การะบาดของโรคโควิด19 โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี และการจัดพิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด
พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ได้รับเมตตาจากพระมหาเถราจารย์นั่งปรกพุทธาภิเษก ได้แก่ พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) พระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) วัดท่าพระเจริญพรต พระครูนิวิฐวรคุณ (หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร) วัดตะเคียนเลื่อน หลวงปู่ลี ตาณํกโร วัดหัวตลุกวนาราม และพระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร) วัดไทรงาม
สำหรับผู้ที่สนใจบูชา วัตถุมงคล “หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม” รุ่น “บูชาครู ๙๙” สั่งจองได้ที่ เว็บไซต์ sd.nsru.ac.th/coin สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056219100 Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลวงปู่พัฒน์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงปู่พัฒน์ รุ่นบูชาครู๙๙ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ 99ปีราชภัฏนครสวรรค์ NSRU

READ  ลองรวย - DTK BOY BAND「Official MV」 | ตลาดออเงิน

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร NSRU
05621910029 www.nsru.ac.th

พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงปู่พัฒน์ รุ่นบูชาครู ๙๙

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWIKI

Viết một bình luận