VTR แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2563 (Thai) | ศูนย์ พัฒนา ฝีมือ แรงงาน จังหวัด ระยอง

VTR แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2563 (Thai)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วีดีทัศน์แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับปี 2563 (Thai) ความยาว 8.03 นาที

VTR แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2563 (Thai)

ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครกันได้ถึง31พค.63


See also  EP797#ลูกค้าติดบูโรต้องทำไง... สอนสร้างบ้านขายดี by  โค้ชเดี่ยว | แบบ ฟอร์ม เครดิต บู โร

เพื่อนคนไหนว่างงาน ลองไปสมัครดูนะคะ ได้ความรู้ ได้ทักษะในการประกอบอาชีพ แล้วยังได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ150บาทด้วยค่ะ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่31มีค.63นะคะ

ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครกันได้ถึง31พค.63

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “STEM Workforce towards Thailand 4.0”


กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “STEM Workforce towards Thailand 4.0” เพิ่มผลิตภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการSMEs และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าหรือบริการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตีระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ “STEM Workforce towards Thailand 4.0” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้น โดยมีนางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและผู้แทนสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด เข้าร่วมโครงการ
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะของพนักงาน โดยนำความรู้เกี่ยวกับ STEM จากนักวิชาการผู้ชำนาญ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมและด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0 กล่าวคือ เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะที่หลากหลาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงาน
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้จังหวัดระยองโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดจ้างที่ปรึกษาเข้าไปในสถานประกอบกิจการเพื่อฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดค่าใช้จ่าย/ลดต้นทุน เพื่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มSMEsมีความสามารถในการแข่งขัน สร้างรากฐานให้มีความเข้มแข็ง พร้อมจะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งในปีนี้มีSMEs จากจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เข้าร่วมโครงการรวมทั้ง 12 โดยมีการชี้แจงทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์และการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งในปี 2559 สถานประกอบกิจการในจังหวัดระยอง มีการพัฒนาฝีมือแรงงานและขอยื่นรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจำนวน 700 กว่าแห่ง คิดเป็นเงินมากกว่า 560 ล้านบาท กำลังแรงงานได้รับการพัฒนามากกว่า 3 แสนคน
ด้านว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกระทรวงแรงงานที่จะก้าวสู่ Brain Power ในอีก 20 ปีข้างหน้า และเป็นไปตามกรอบวาระปฏิรูปเร่งด่วน 8 วาระ “เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0” ด้วย โดยในปี 2560 กระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง นำร่องใน 12 แห่งทั่วภูมิภาค ซึ่งในแต่ละศูนย์ฯ จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ เป็นเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อปรับกระบวนทัศน์ แนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สัมฤทธิ์ตามนโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้กำลังแรงงาน เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการ ทั้งในและต่างประเทศ.

See also  ปัญหารุมเร้า จะเอายังไงดี! | คำคม ขุนเขา
See also  สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ พระนครศรีอยุธยา | ศูนย์ พัฒนา ฝีมือ แรงงาน จังหวัด ภูเก็ต

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “STEM Workforce towards Thailand 4.0”

ช่างแอร์ ฝึกอะไรบ้าง ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สนพ.อจ.


http://www.dsd.go.th/Amnatcharoen

ช่างแอร์ ฝึกอะไรบ้าง ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สนพ.อจ.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง


ช่างเชื่อมติ๊ก TIG

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment