6 thoughts on “VBA #12: FORM LOGIN, QUẢN LÝ USER | tài liệu vba | Kỹ năng hữu ích cho mọi lứa tuổi”

  1. Chào anh.e lập 1 login userform và muốn viết code cho combobox khi chon dữ liệu trong combobox sẽ dẫn đến sheet mà mình gán.a hướng dẫn e chút đc ko ạ.

    Reply

Leave a Comment