CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu của các thành viên bao gồm: ứng viên và nhà tuyển dụng chủ yếu dựa vào quá trình đăng ký để tạo tài khoản của ứng viên và nhà tuyển dụng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trên hệ thống. Từ dữ liệu trên đội nhân viên công ty liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website Giaoductieuhoc.vn nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng và người tìm việc.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi thông tin sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Giáo dục tiểu họcvề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba. ba để thực hiện các biện pháp thích hợp.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc thành viên đăng nhập và thực hiện việc hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Giáo dục tiểu học.

3. Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ.

Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Giáo dục tiểu học thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Giáo dục tiểu học. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Giáo dục tiểu học sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email: [email protected]áo dục tiểu học

4. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

  • Thông tin cá nhân của thành viên trên Giáo dục tiểu học được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Giáo dục tiểu học. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi chưa được sự đồng ý của thành viên. Trong trường hợp máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Giáo dục tiểu học sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý và thông báo kịp thời. cho các thành viên biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Giáo dục tiểu học.
  •  Ban quản lý Giáo dục tiểu học yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin trên.
  • Ban quản lý Giáo dục tiểu học không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp trong quá trình đăng ký ban đầu. Ngoài ra, chúng tôi cam kết đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nếu để thông tin khách hàng sử dụng sai mục đích ngoài mục đích của công ty.