18 thoughts on “[ArcSens] – Chèn logo lên ảnh tự động bằng Photoshop. | photoshop kiến trúc | Kho tài liệu tổng hợp hữu ích nhất”

  1. Nếu các ảnh k đồng đều về kích thước thì sao ạ ? Hoặc nếu mình muốn chèn logo và vị trí mỗi ảnh là khác nhau thì sao ạ ?

    Reply
  2. chạy scripts báo lỗi này là sao ạ, giúp em với : "Sorry, something major happened and I can't continue! Would you like to see more info" bấm tiếp nó thông báo " ReferenceError: Window does not have a constructor: on line 324"

    Reply

Leave a Comment