แม้ประชวรก็มิทรงละทิ้งพระราชกิจ นับเป็นพระกรุณาต่อบัณฑิตโดยแท้ : ขอสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงพระเจริญ | มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา

แม้ประชวรก็มิทรงละทิ้งพระราชกิจ นับเป็นพระกรุณาต่อบัณฑิตโดยแท้ : ขอสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงพระเจริญ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

See also  \" กระจอก \" 1-FLOW Ft. CHOM CHUMKASIAN Prod.By T-BIGGEST [ Official Music Video ] | มึงมันกระจอก

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันแรก โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 คน, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสังคมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,619 คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญว่า \”ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว ต่อไปก็คงจะได้ประกอบอาชีพการงานโดยใช้ความรู้ที่สร้างสมอบรมมา ความรู้นั้น กล่าวโดยสรุปมีสองด้าน ได้แก่ ด้านลึก หมายถึง ความรู้เฉพาะในวิชาการ สาขาใดสาขาหนึ่ง กับด้านกว้าง หมายถึง ความรู้ทั่วไป ทั้งวิชาการ วิทยาการ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ความรู้ทั้งสองด้านนี้ เป็นสิ่งที่คนเราต้องใช้ประกอบส่งเสริมกันอยู่เสมอ ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน จึงขอให้บัณฑิตทุกคน หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้ด้านลึกและความรู้ด้านกว้าง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์\”
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนวิชาขั้นดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ในบัณฑิตวิทยาลัย และคณะต่าง ๆ รวม 401 หลักสูตร มีนิสิตทุกระดับกว่า 73,000 คน ที่ผ่านมา ได้ดำเนินจัดการศึกษามาแล้วเป็นปีที่ 75 มีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 280,000 คน

See also  สถานการณ์โควิด ระบาดหนัก ช่วงนี้ทำตลาดโรงเกลือโซนนี้ โครตเงียบ | ตลาด โรง เกลือ สุวรรณภูมิ
See also  รวม 30 ของน่าขาย ขายของออนไลน์อะไรดี 2021 | แฟ รน ไช ส์ ขนมจีน

แม้ประชวรก็มิทรงละทิ้งพระราชกิจ นับเป็นพระกรุณาต่อบัณฑิตโดยแท้ : ขอสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงพระเจริญ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ


มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ

วงดนตรี มจพ อยุธยา แผ่น 1


วงดนตรี มจพ อยุธยา แผ่น 1

พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา


พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557-2558 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559


พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557-2558 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment