เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : Kalasin University | มหา ลัย ราชภัฏ กาฬสินธุ์

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : Kalasin University


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มิได้ต้องการทำเพื่อธุรกิจใดๆทั้งสิ้น กระผมในนามองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ขอขอบคุณไฟล์เสียงและภาพ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครับ!!
เนื้อร้อง…
ม.กาฬสินธุ์ แดนดินถิ่นอีสาน
เป็นแหล่งวิชาการ มุ่งประสานบริการท้องถิ่น
ให้การศึกษาเหล่าประชาทั่วทั้งแผ่นดิน
พัฒนาคนทั่วถิ่น มีชีวินเพื่อชุมชน
ม.กาฬสินธุ์ ก่อเกิดจากศรัทธา
พร้อมใจรวมมาจากศรัทธาสองสถาบัน
ดั่งสายน้ำลำธารประสานสัมพันธ์
เกิดเป็นสถาบันจอมขวัญลุ่มภูพาน
หนึ่งราชภัฏคือตำนานแห่งศักดิ์ศรี
สองราชมงคลรวมคนดีศรีสังคม
พวกเราพร้อมสร้างสรรค์เพื่อมวลชน
ราชภัฏราชมงคลเปี่ยมล้นศิลปวิทยา
ม.กาฬสินธุ์ แดนดินแห่งเมืองน้ำดำ
เราต่างน้อมนำเอาความรู้สู่การพัฒนา
ศูนย์รวมวิชาการ สื่อสารเพื่อการศึกษา
ม.กาฬสินธุ์เกริกฟ้า ประชาสุขสันต์….

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : Kalasin University

คณิตศาสตร์พาทัว Ep1. แนะนำสถานที่ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


คณิตศาสตร์พาทัว Ep1. แนะนำสถานที่ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แพรไหมร้อยแก่นสารสินธุ์ (ลิขสิทธิ์เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) #ผู้เรียบเรียง


เพลงฟ้อนแพรไหมร้อยแก่นสารสินธุ์
เรียบเรียงดนตรีโดย : นายจักรกฤษณ์ พันรัตน์
ประพันธ์เนื้อร้องโดย : นรชน โทบุดดี
ขับร้องโดย : อ๊อฟ สุรพล
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : นายธนากร ระหา / นายกิตติชัย ผูกดวง

See also  รวมเพลงเพราะ ฟังตอนทำงาน [G : MUSIC PLAYLIST ฟังเพลงต่อเนื่อง] | ออฟ ฟิ ส เมท

ช่วงที่ 1 ( เกริ่นหรือผญา )
ผ้าไหม เป็นศิลปะหัตถกรรมจากเส้นไหมหรือที่เรียกกันว่าราชินีแห่งแพรพรรณ นิยมนำเส้นใยไหมมาสร้างสรรค์ถักทอต่อกันเป็นผืนผ้าเพื่อให้นุ่งห่ม ป้องกันความร้อนหนาว ป้องกันภัย อันตราย จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังใช้ประดับร่างกายให้สวยงามอีกด้วย ทั้งนี้เส้นใยไหมแต่ละเส้นยังสามารถนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้เกิดสีสันที่สวยงาม ซึ่งเกิดจาก การทอ การย้อม และยังมีการสร้างลวดลายอันเกิดจากกรรมวิธีที่หลากหลาย เช่น กรรมวิธีการทอ การชิด การจก การทอยก การล้วงหรือการเกาะ การทอมุกและการมัดหมี่ โดยมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ ตกต่างกันทั้งนี้ ผ้าจึงเป็นเครื่องที่บ่งบอกให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการทอผ้าอย่าง ต่อเนื่อง
ช่วงที่ 2 ( มีเนื้อร้อง ดนตรีเป็นจังหว่ะช้า เนื้อร้องเกี่ยวกับประโยชน์ของผ้าไหมความงามของผ้าเอกลักษล์ผ้าไหมใน 4 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดให้มีความแตกต่างหรือเน้นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีประจำของแต่ละจังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ )
“ผ้าไหมสาเกต” จากสาเกตนคร ชื่อในอดีตของเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม และสืบทอดวัฒนธรรมทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ผ้าไหมสาเกตมีทั้งผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง สไบ ผ้าพื้น ฯลฯ และผ้าไหมมัดหมี่ขึ้นชื่อ อาทิ ลายขอ ลายบักจับ ลายนาคน้อย และลายสาเกต เป็นต้น
“ผ้ามัดหมี่” จังหวัดขอนแก่น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะทั้งการคัดเส้นไหม การออกแบบลายหมี่ การให้สี การทอ ทำให้มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นลายกง ลายปลาซิว ลายนกเชิงเทียน ฯลฯ พลาดไม่ได้กับ
“ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก” อันขึ้นชื่อของจังหวัดมหาสารคาม ลายเก่าแก่ของบรรพบุรุษและถือเป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม สุดท้ายเป็น
“ผ้าไหมแพรวา” จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าทอมือของชาวภูไท ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดของผ้าไหม ด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงาม ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับโลก
1. ผ้าไหมสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าไหมลายสาเกต หมายถึง ผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ในการทอผ้าไหมของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้นำเอาลายมัดหมี่พื้นบ้าน 5 ลายที่นิยมทอในกลุ่มชนที่อยู่ในเมืองร้อยเอ็ด มาทอต่อกันในผ้าผืนเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นการหลอมรวมความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียว โดยแต่ละลายจะทอคั่นด้วยผ้าสีพื้นสีดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมม่วง) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลายมัดหมี่พื้นบ้าน 5 ลายที่ประกอบในผ้าสาเกต ได้แก่ ลายโคมเจ็ด ลายนาคน้อย ลายคองเอี้ย ลายหมากจับ ลายค้ำเพา ลวดลายทั้ง 5 ลายนี้ ได้นำมาประยุกต์ไว้ในผ้าผืนเดียวกันและได้มีการประกาศชื่อลายนี้คือ ลายสาเกต เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น
เอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ คือ “ลาย”และ “เทคนิคการทอผ้า” ลายเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาและถือว่าเป็นลายต้นแบบและเป็นลายเก่าแก่ของผ้าเมืองขอนแก่น คือ ลายหมี่กง ลายขันหมากเบ็ง ลายขอพระเทพหรือลายเชิงเทียน โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นการทอผ้าแบบ 3 ตะกอ ทำให้เนื้อผ้าแน่น สม่ำเสมอ มีลักษณะสีและลวดลายของผ้าด้านหนึ่งสีทึบกว่าอีกด้าน สีที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมคือ สีม่วง สีแดง สีเขียว สีเม็ดมะขาม
เอกลักษณ์ของการทอผ้าอีกแบบหนึ่งของชาวชนบท คือ ผ้าปูมหรือผ้าหน้านาง ซึ่งมีลักษณะแบบโจงกระเบน ประกอบด้วย ลายมัดหมี่บริเวณท้องผ้า ลายมัดหมี่หน้านาง และลายมัดหมี่ริมชายผ้าทั้งสองด้าน
3. ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมากจังหวัดมหาสารคาม
“ ลายสร้อยดอกหมาก” เป็นชื่อลายตามคำเรียกของคนโบราณ ปัจจุบันชาวบ้านอาจเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ลายเกล็ดปลา หรือลายโคมเก้า เกิดจากการนำเอาลายโคมห้ามามัดซ้อนกับลายโคมเก้าและทำการโอบหมี่แลเงาเพื่อให้ลายแน่นขึ้นละเอียดขึ้น ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเป็นจุดเด่นคือเป็นลายเล็กที่มีความละเอียดอย่างยิ่ง เมื่อนำมาประยุกต์สีสันต์ลงไปในการมัดย้อมแต่ละครั้งจะทำให้มองดูสวยงามระยิบระยับจับตามีคุณค่ามากขึ้น
การทอผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก เส้นไหมที่ใช้จะต้องเส้นเล็กมีความสม่ำเสมอ การทอผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ใช้เวลาในการทอมากและขึ้นอยู่กับความละเอียดของลาย เฉพาะการมัดหมี่ใช้ระยะเวลาเวลานาน ๔ – ๕ วัน ยิ่งลายละเอียดก็ต้องขยายลำหมี่ให้มากขึ้นเป็น ๔๙ ลำ หรือเป็น ๗๓ ลำ ดอกก็จะมีขนาดเล็กลงไป ส่วนขั้นตอนการทอก็ใช้เวลาพอสมควร
4. ผ้าแพรววาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวา ผ้าแพรวา นับเป็นผ้าไทยอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้นิยมผ้าไทย ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ที่มีการทอผ้าไหมแพรวาที่งดงาม และมีชื่อเสียงระดับประเทศ

See also  EP.83 (ปี 64) หุ้น SINGER กับความน่าสนใจ [ นักลงทุนมือใหม่ ] | ร้าน ซิ ง เกอร์
See also  Live ขายที่ดินอ.เมืองเชียงใหม่ เนื้อที่ 91 ตารางวา ราคา1.2 ล้าน พร้อมกิจการมินิมาร์ท ใกล้ รร.มงฟอร์ต | เช่า ที่ ขาย ของ เชียงใหม่

แพรไหมร้อยแก่นสารสินธุ์ (ลิขสิทธิ์เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) #ผู้เรียบเรียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


วีดิโอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

[KSU]มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


KSU KSU Channel โทรทัศน์และวิทยุเพื่อการศึกษา ออนไลน์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University
\”ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม\”
https://www.facebook.com/Kalasin.university
https://www.facebook.com/ksuchannel เพจนี้เป็นการจัดทำเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทางการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การฝึกอบรม การประชุมสัมนาวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมติดตามรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://are.ksu.ac.th/ksuradio เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมติดตามรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.ksu.ac.th มหาวิทยาลัยกาฬิสินธุ์
http://asr.ksu.ac.th สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ติดต่อและติดตามกันได้ทุกช่องทางนะจ๊ะ

[KSU]มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment