พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 | ม.ราชภัฏสงขลา

พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562

รีวิวหอ | หอพักใกล้ราชภัฏเลย✨


เค้าขออนุญาตเจ้าของหอเรียบร้อยแล้วงับ
หอชื่อหอข้างมอ เจ้าของหอใจดีมาก เลี้ยงสัตว์ได้ 💓
EP ต่อไปอาจจะเป็นหอเพื่อน ถ้าอยากให้มี EP. ต่อไปอย่าลืมกด SUBSCRIBE คอมเม้นท์กันน๊า ✨💓

รีวิวหอ | หอพักใกล้ราชภัฏเลย✨

แนะนำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


แนะนำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นารีรัตนา – ผู้นำเชียร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


การแสดงเปิดสนามกล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

นารีรัตนา - ผู้นำเชียร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พ่อไม่จากไปไหน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ SKRU


โปรแกรมวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เพลง พ่อไม่จากไปไหน
คำร้อง/ทำนอง
1. นายสหภัส อักษรถึง
2. นายภาณุวิชย์ สุขขี
3. นายพิษณุ อนุวัฒนวงศ์
เรียบเรียง
1. นายยอดยิ่ง สุขขี
2. นายยุทธนา เพ็งสุริยา
คณาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีสากล
1. นายวีระศักดิ์ อักษรถึง (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
2. ดร.กำจร กาญจนถาวร
3. ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม
4. ดร.กรฤต นิลวานิช
5. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ
6. ผศ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณ
7. ผศ.อติพล อนุกูล
8. นายสัญญา เผ่าพืชพันธ์
9. นายวิชัย มีศรี
10. นายสิทธิโชค กบิลพัตร
11. นายสหภัส อักษรถึง
12. นางสาวพัชรี สุวรรณธาดา
13. นายภูษิต สุวรรณมณี
14. MR.Ronald van deurzen
Sound Engineer
1. นายเอกวิทย์ สมจิตต์
2. นายประพฤทธิ์ มีอัมพร
3. นายพงษ์ศักดิ์ คงแก้ว
4. นายภูธนพนธ์ สุวรรณโณ
5. นายจักรินทร์ พิกุลงาม
Voice
1. นายพิษณุ อนุวัฒนวงศ์
2. นายอมรเทพ สมบุญ
3. นายสรวิศ พรหมด้วง
4. นายตรีวัฒน์ เจนชูบัว
5. นางสาวจันทร์จิรา หนูน้อย
6. นายถิรวัฒน์ มีศิริยานนท์
7. นายธนพล นาควรรณ
Rhythm Section
1. นายยอดยิ่ง สุขขี (Piano)
2. นายภาณุวิชย์ สุขขี (Piano)
3. นายวันชนะ กล่อมสุข (Piano)
4. นายชัยวัฒน์ บุญพันธ์ (Piano)
5. นายธนกานต์ นิลวิสุทธ์ (Guitar)
6. นายณัฐนนท์ บัวทอง (Guitar)
7. นายจิรวัฒน์ สันทัศ (Bass)
8. นายยุทธนา เพ็งสุริยา (Drum Set)
9. นายพิชัยยุทธ นวลเจริญ (Timpani)
10. นายชยังกูร หนูหอม (Snare Drum)
11. นายชยธร ราชเรืองศรี (Cymbals)
12. นายเภาพนา บุญสนิท (Cymbals)
13. นายสรุชัช เสาร์ไชย (Bass Drum)
Strings
1. นายณรงค์กรณ์ จอนแจ้ง (Violin 1)
2. นายณัฐกุล ทิพย์จิตติกุล (Violin 1)
3. นายสุชาติ เขื่อนคำ (Violin 1)
4. นางสาวมณฑิตา ขุนหนู (Violin 2)
5. นางสาวเสาวลักษณ์ คงขาว (Violin 2)
6. นายรัชกร ชะนะทอง (Violin 2)
7. นายศิวกร คงเอียง (Violin 2)
8. นายทนงศักดิ์ ช่อผูก (Viola)
9. นายชนะ เดชไพบูลย์ศรี (Viola)
10. นายณัฐพงษ์ แก้วมณี (Viola)
11. นายกรภัทร์ พสุนธราธรรม (Cello)
12. นายศักดิ์ประพันธ์ สายเกษ (Cello)
13. นายสิทธิชัย แจ่มจรัส (Cello)
14. นายวิภู แก้วเพิ่มพูน (Double Bass )
15. นายธนภัทร รัตนเบญจกร (Double Bass )
Woodwind Section
1. นางสาวรัชนู นาคเกิด (Flute)
2. นายจักราวุธ วรรณสุวรรณ (Flute)
3. นายพงศ์ศิริ สมัคร (Alto Saxophone 1)
4. นายอลงกรณ์ ดำมี (Alto Saxophone 2)
5. นายเจตนิพัทธ์ ศรีรุจี (TenorSaxophone 1)
6.นายปฏิพัทธ์ ศรีจันทร์ (Tenor Saxophone 2)
7. นายพิทวัส ปิ่นสุวรรณรัตน์ (BaritoneSaxophone)
Brass Section
1. นายวัชระ ทองคำ (Trumpet)
2. นายนฤเบส ดำพร้อม (Trumpet)
3. นายพัฒนกร หุลกิจ (Trumpet)
4. นายวัชรินทร์ แกล้วทนงค์ (Trumpet)
5. นายสุภัทรชัย คงวุ่น (Trombone)
6. นายณัฐพงษ์ เซ่งซ้าย (Trombone)
7. นายธนกร ภูขะโร (Trombone)
8. นางสาวอรอุมา มีสิน (Trombone)
9. นายสุวโจ ขำขุนจุ้ย (French Horn)
Chorus
1. นางสาวนิรมล เพ็ชรแก้ว
2. นางสาววิภาพร เจริญศรี
3. นางสาวณัฐนิชา ทันจำถิ่น
4. นายณรงฤทธิ์ บุญปลอด
5. นายสมบูรณ์ เกตุกอ
6. นายนิวัฒน์ สนานคุณ
7. นายภานุวัฒน์ อินทรศรี
8. นางสาวบุญสิตา ชูกลิ่น
9. นางสาวสาริญา อิสภาโร
10. นายจักรกฤษณ์ พุทธชาติ
11. นางสาวณัฐธิดา ทองเดิม
12. นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา
13. นางสาวณิชกมล แก้วทอนช้าง
14.นายสิริพันธ์ พุ่มแก้ว
15. นายวรวิทย์ สีสีแก้ว
16. นายคฑาวุฒิ แสงอำไพ
17. นายแสนวิศ กิติคุณ
18. นายณรงค์ฤทธิ์ ชะนะสงคราม
19. นายวีระฉัตร แป้นย้อย
20. นางสาวรัตติกาล ขุนนะ
ถ่ายทำโดย The Luxury Studio
1.วรพงศ์ จิยาเพชร
2.สาธิต มากจงดี
3.เอกชัย แซ่หมู่
4.ทักษ์ดนัย คงสกูล

READ  รับงานทำที่บ้าน งานง่ายๆ อยู่บ้านก็ทำได้ | งานที่ทำที่บ้าน
READ  อย่าเพิ่ง!! รับเสื้อผ้าเหมากระสอบมาขาย ถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ | ยกกระสอบ

พ่อไม่จากไปไหน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ SKRU

READ  เจ้าชู้ก็รู้ตัว: เวสป้า อาร์ สยาม [Official Audio] | เวปป้า

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Viết một bình luận