ฝากประจำปลอดภาษี​ ดอกเบี้ยสูงถึง 2.70% ธนาคาร ICBC | ธนาคาร icbc

ฝากประจำปลอดภาษี​ ดอกเบี้ยสูงถึง 2.70% ธนาคาร ICBC


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เงินฝากประจำปลอดภาษีออมเงินสบายใจ ไม่เสียภาษี ดอกเบี้ยสูง
บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนและ 36 เดือน ที่ให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวกสบายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ โดยไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย
คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
เพียงฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน จนครบกำหนด 24 หรือ 36 งวดติดต่อกัน รับสิทธิพิเศษ ในการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากเงินตามเงื่อนไข
นำฝากเงินเข้าบัญชีด้วยตัวท่านเองที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร หรือเลือกใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากรเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการได้รับดอกเบี้ย
เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
สามารถเลือกระยะเวลาฝาก และจำนวนเงินฝากต่อเดือนได้ ดังนี้
ฝากแบบ 24 เดือน เปิดขั้นต่ำ 1000 บาทสูงสุด 25000 บาท
ฝากแบบ 36 เดือน เปิดขั้นต่ำ 1000 บาทสูงสุด 16500 บาท
โดยจำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
เงื่อนไขการฝาก
ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี จนครบจำนวนงวดในการฝาก ทั้งนี้ ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาทต่อบัญชี
ลูกค้านำฝากด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร (เงินสด หรือทำรายการโอนจากบัญชีอื่นของธนาคารเท่านั้น ไม่รับเช็ค) หรือสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทุกเดือนได้ โดยบัญชีคู่โอนจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี (กำหนดวันที่ในการหักบัญชีได้ทุกวัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 28 ของแต่ละเดือน เมื่อกำหนดวันที่หักบัญชีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ในภายหลัง)
ลูกค้าสามารถขาดการนำฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย
กรณีขาดการนำฝากเงินเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากจะถูกปิด และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขดังนี้
ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าผู้ฝากไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
เงื่อนไขอื่นๆ
วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 หรือ 36 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน
ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีของลูกค้า หรือลูกค้าทำการปิดบัญชีด้วยตนเองที่สาขา
การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางธนาคาร ICBC ได้ที่CBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร
……………………………………………………………………………………….
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางช่องได้ที่นี่คะ
https://www.youtube.com/channel/UCLiuVnf95_HXdspgVHKvFA?view_as=subscriber

See also  สุดยอดร้านรับซื้อนาฬิกา Rolex นาฬิกาแบรนด์มือสอง ราคาดีสุดๆ!! | ร้าน รับ ซื้อ นาฬิกา แบรนด์ เน ม

ฝากประจำปลอดภาษี​ ดอกเบี้ยสูงถึง 2.70% ธนาคาร ICBC

พักชำระหนี้ ICBC ไอซีบีซี ลีสซิ่ง อัพเดทล่าสุด


สวัสดีเพื่อน ๆ ชาว Job Nakub
Update 26/3/63
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 โดย:
ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาททุกราย บริษัทจะเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน
สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ทาง LINE ตาม QR code ด้านล่าง หรืออีเมล์ [email protected] โดยระบุชื่อนามสกุล เลขที่สัญญาหรือทะเบียนรถ และเบอร์ติดต่อกลับ จากนั้นบริษัทจะติดต่อกลับไปค่ะ
โทรศัพท์ 0 2876 7200 กด 1
0 2626 8100
http://www.icbcthaileasing.com/contactus/contact
https://shp.ee/rb854ma
(ถ้าซื้อสินค้าผ่าน Link นี้ใน Shopee
จะเป็นการสนับสนุมผม ขอบคุนล่วงหน้าครับ)

▲ชอบโปรดกด Like กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคร้าบ จะทำอีกเรื่อยๆ สัญญา 😀 : https://bit.ly/2WwbRei
▲ช่องทาง Facebook : https://bit.ly/2CxjusS

พักชำระหนี้ ICBC ไอซีบีซี ลีสซิ่ง อัพเดทล่าสุด

Money 109 – รวมบัตรเครดิตสำหรับคนมีเงินเกิน 10 ล้าน!


ในคลิปนี้จะมารวมบัตรเครดิตที่ต้องมีเงินเกิน 10 ล้านขึ้นไป! ถึงจะทำได้ โดยบัตรเครดิตส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบัตรเครดิตสำหรับนักลงทุน และจะได้สิทธิประโยชน์ทางด้าน Inverment เยอะมากๆ
\r
พูดคุยได้ที่ \r
Facebook https://goo.gl/CAEZgp\r
Twitter http://goo.gl/OM9S1e

Money 109 - รวมบัตรเครดิตสำหรับคนมีเงินเกิน 10 ล้าน!

Which Chinese Bank Should You Invest In? | ICBC, CCB, ABC, BOC


The Big 4 Chinese Banks are the largest banks in the world and yet they are some of the most undervalued banks as well. What is the difference between them and which one should you invest in?
Download your FREE dividend stock guide here:
https://valueinvestasia.com/prime/downloaddividendstockguidehere/
Download your free valuation EBook here:
https://valueinvestasia.com/prime/3simpletool/
Start your FREE online investment course here:
https://valueinvestasia.com/freecourse
Get our Book \”Value Investing in Asia\”
Book Depository: https://bit.ly/3eQg43c
Amazon: https://amzn.to/2xXCTRA
Signed Copy of Value Investing In Asia
https://bit.ly/2zjCDg6
Value Invest Asia provides independent research on listed companies across Asia.
To find out more about VIA Club, click here:
https://valueinvestasia.com/club/praiseforviaclub/
Get More Value Invest Asia:
• YouTube: https://www.youtube.com/valueinvestasia
• Like us on Facebook: https://www.facebook.com/valueinvestasia
• Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/valueinvestasia
• Podcast: https://anchor.fm/investingideas
• Newsletter: https://valueinvestasia.com/newsletter/
• Read more: https://valueinvestasia.com
Legal Disclaimer:
All information is provided by ValueInvestAsia.com, an investment publishing and education website managed by Slimhawk Partners Pte. Ltd. (A Singaporeregistered Company201708804Z). Any information, commentary, advice or statements of opinion provided here are for general information and educational purposes only. It is not intended to be any form of investment advice or a solicitation for the purchase or sale of securities. Before purchasing any discussed securities, please be sure actions are in line with your investment objectives, financial situation and particular needs. International investors may be subject to additional risks arising from currency fluctuations and/ or local taxes or restrictions. The information contained in this publication are obtained from, or based upon publicly available sources that we believe to reliable, but we make no warranty as to their accuracy or usefulness of the information provided and accepts no liability for losses incurred by readers using research. Content, information, commentary and opinions are subject to change without notice. Please remember that investments can go up and down, including the possibility a stock could lose all of its value. Past performance is not indicative of future results.
Disclaimer: Stanley owns the stock of Bank of China, Alibaba Group Holdings and Tencent Holdings during the time of shooting this video.
valueinvestasia investwithstanley chinabanks icbc ChinaConstructionBank BankofChina agriculturalbankofchina

See also  BA6103 บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด | สิงห์ คอร์ปอเรชั่น สมัคร งาน
See also  วิธีทำ\"ยำปลาทูทอด\"| ทำได้ไม่ยาก/EP.10 | วิธี ทำ ยำ ปลา ทู

Which Chinese Bank Should You Invest In? | ICBC, CCB, ABC, BOC

เป็นพนักงานธนาคาร แล้วได้อะไรบ้าง


พนักงานธนาคารน่าจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะมาบอกเล่า เป็นพนักงานธนาคาร แล้วได้อะไรบ้าง คลิก! https://bit.ly/2wLpFGU

เป็นพนักงานธนาคาร แล้วได้อะไรบ้าง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment