ประมวลภาพ เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดระยอง | หอการค้าจังหวัดระยอง

ประมวลภาพ เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดระยอง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย คณะกรรมการหอการค้าไทย และคณะทำงาน เดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดระยอง โดยมีคุณนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง พร้อม YEC ให้การต้อนรับเพื่อประชุมหารือด้านการบริหารงานระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดระยอง และรับฟังข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมชุมชนตลาดเก่าปากน้ำประแส ที่มีการนำเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นมาผสมผสานเข้ากับการท่องเที่ยว จนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีความแปลกใหม่แต่ยังคงรักษาความเป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดระยอง พร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก แหล่งเรียนรู้นอกตำราที่บ้านจำรุง ที่พวกเขาชาวไร่ชาวนาช่วยกันตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้การเกษตร และวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองตามธรรมชาติ ในแบบฉบับชาวบ้านแท้ๆ และพัฒนาจนโด่งดัง

See also  อยากทำแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองต้องเตรียมตัวอย่างไร | เคล็ดลับทำแบรนด์น้ำหอมโดย คุณ มิ้ล น้ำหอมกัลยา | ขาย น้ํา หอม ตลาดนัด

ประมวลภาพ เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดระยอง

้ต้านคอรัปชั่นหอการค้าจังหวัดระยอง2558mou


้ต้านคอรัปชั่นหอการค้าจังหวัดระยอง2558mou

นาโนเทค สวทช.จับมือ หอการค้า จ.ระยอง สนับสนุนนวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรคสร้างความมั่นใจสู้COVID-19


เจ้าของลิขสิทธิ์ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ \r
Website ► http://www.nsm.or.th/\r

นาโนเทค สวทช.จับมือ หอการค้า จ.ระยอง สนับสนุนนวัตกรรมซิงก์ไอออนฆ่าเชื้อโรคสร้างความมั่นใจสู้COVID-19

โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC RY) ประจำปี 2562


โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC RY) ประจำปี 2562

โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC RY) ประจำปี 2562

(SMN NEWS ) โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC RY) ประจำปี 2562


See also  ชาสุดแซ่บของ บัง \"เฟี้ยว\" (พากย์ไทย) Dolly Ki Tapri | ใบเทคบางนา

(SMN NEWS ) โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC RY) ประจำปี 2562
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 มิถุนายน 62 ณ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมYEC
โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC RY) ประจำปี 2562 โดยมีนายปรัชญา สมลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ดร.อนุชิดา ชินศิรประภา ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดระยอง นายวิรัตน์ ศรีสกุลงาม เลขาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดระยอง คุณอาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานกลุ่ม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า YEC ระยอง ได้จัดโครงการอบรมในคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้ามาสัมผัสการทางานใน องค์กรหอการค้า หรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่น ใหม่ที่มีประสบการณ์ และผู้ประสบความสำเร็จการทางานทางธุรกิจ เพื่อเป็นโอกาสในการนำความรู้ความสามารถวิทยาการใหม่ๆเป็นแนวทางในการทางานเพื่อส่วนรวมอันจะ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ร่วมกับ คณะกรรมการหอการค้าฯ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ และเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าทั่วประเทศ
นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ เรียกว่า YEC ของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเริ่มจัดตั้งในสมัยท่านอสิระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทยภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะกรรมการหอการค้าไทยวาระปี2556–2557โดยได้มีการเปิดตัวเครือข่าย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่คร้ังแรกในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31 ที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะสังกัด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัด ในแต่ละจังหวัดในส่วนของจังหวัดระยองได้จัดตั้งขึ้น ในสมัย คุณอนุชิดา ชินศิรประภา อดีตประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ซึ่งได้ดำเนินกจิกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมาโดย ตลอดซึ่งเห็นได้ชัดจากการจัดกจิกรรมคร้ังนี้และเป็นการสำคัญในการพัฒนาองค์กรต่อไป
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

See also  [4K] 2020 \"Imperial World Samrong\" shopping mall walk from BTS Samrong station, Bangkok | imperial สํา โรง

(SMN NEWS ) โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC RY) ประจำปี 2562

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWIKI

Leave a Comment