บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล | www.vstarproject.com สรุปผลการสอบ

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เอวัมเม สุตัง
( ข้าพเจ้า ( คือพระอานนท์เถระ ) ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ )
เอกัง สะมะยัง ภะคะวา
( สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า )
พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ
( เสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี )
ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ
( ในกาลนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระปัญญจวัคคีย์อย่างนี้ว่า )
เทฺวเม ภิกขะเว อันตา ( ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ เหล่าอย่างนี้ )
ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา ( อันบรรพชิตไม่ควรเสพ )
โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค
คือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกาม ในกามทั้งหลายนี้ใด
หีโน ( เป็นธรรมอันเลว ) คัมโม ( เป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือน ) โปถุชชะนิโก ( เป็นของคนผู้มีกิเลสหนา )
อะนะริโย ( ไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลส ) อะนัตถะสัญหิโต ( ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ )
โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ( คือประกอบความเหน็ดเหนื่อยด้วยตนเหล่านี้ใด )
ทุกโข ( ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบ)
อะนะริโย ( ไม่ใช่ไปจากข้าศึกคือกิเลส )
อะนัตถะสัญหิโต ( ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ อย่างหนึ่ง )
….
…..

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล

5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย (ตอน : ห้องนอน) : What should a good bedroom be?


See also  พระติดรางวัลงานประกวดเชื่อถือไม่ได้! เปิดตำนานงานประกวดพระในอดีต แฉเซียนใหญ่ ต กับ ย เซียนขี้ขอ | รายการ ประกวด พระ

5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ตอน ห้องนอน
ห้องนอนที่ดีควรเป็นอย่างไร?
What should a good bedroom be?
ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ห้องนอน bedroom
⏩ Instagram : https://www.instagram.com/ipclub
⏩ FACEBOOK : https://web.facebook.com/ipclub
⏩ My Blogger : http://adsadapong.blogspot.com
⏩ LINE : http://line.me/R/ti/p/%40lhl9170x
⏩ Email : [email protected]

⏩ Tv 24 time : https://www.gbnus.com

5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย (ตอน : ห้องนอน) : What should a good bedroom be?

ขออย่าเลื่อนผ่าน!!! การศึกษามงคลชีวิต 38 ประการ ให้เข้าใจง่ายๆ


ท่านสามารถติดตามเรื่องเล่าธรรมะ และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปธรรมะดีๆจากช่อง Bua Channel ได้ที่นี่\r
https://www.youtube.com/channel/UC1KG5bXJAQ7LqSrwjqMbXg\r
\r
An Introduction to Buddhist Practice: When a person is introduced to Buddhism for the first time, the first thing he should do is to forget all about his background of Christianity – and his Christian views and other similar views – and start from scratch.\r
The story of the Buddha begins like this. The Buddha found that he had a problem and he left home to try to find the answer to this problem. He went searching for teachers, he went to this teacher and then that teacher but he found he still had the problem. Finally he had to go off on his own to search for the solution, because he could not find anyone who knew about it. And he found the answer within himself, and he found the way to get to the state where he got the answer to his question and got free from his problem \r
\r
ติดตามฟังธรรมผ่านเพจ สำนักป่าพุทธภูมิ โพธิยาลัย\r
https://www.facebook.com/AnagarikaBhodhiyana/\r
\r
บัวชาแนล เล่าเรื่องเล่าธรรม

See also  ออมสินสินเชื่อฉุกเฉิน50000 ปลอดชำระ3เดือน ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย สินเชื่อแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ | สัญญา ยืม เงิน แบบ มี หลักประกัน

ขออย่าเลื่อนผ่าน!!! การศึกษามงคลชีวิต 38 ประการ ให้เข้าใจง่ายๆ

บทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร มคธ สมเด็จพระสังฆราชนำสวด (บทสวดพร้อมคำแปล)


ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือเขียนอย่างภาษามคธว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ฟัง) เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์[3] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย์ มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจทั้ง 4 คือ อริยมรรคมีองค์ 8 โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
References,
บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร พร้อมคำแปล, 4 ก.ค. 60, นริสรา น้อยแสง
(https://www.vstarproject.com/vstarproject/page/news.php?nId_blog=585)
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, 2019, นะโมเม, (http://dhammaeverywhere.com/dhammaarticles/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA/)
เสียง, เจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักร สวดทำนองมคธ ธรรมยุต (ฉบับเต็ม) สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำสวด, เด็กวัดป่า วิปัสสนาธุระ: Youtube channel, (https://youtu.be/mMwFtNbWP84)
ภาพ; www.Pexels.com Photo by George Best Thai from Pexels
Graphic, freepik, (a href=\”http://www.freepik.com\”Designed by starline / Freepik/a)
เนื้อหาวิดีโอบนี้ผู้จัดได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน ทั้งนี้เนื้อหา ภาพและเสียง ผู้จัดทำไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ถ้าหากได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากทางเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นอย่างดี
ด้วยอนิสงค์ของการเผยแผ่บทสวดมนต์เพื่อเป็นธรรมทานนี้ ทางผู้จัดขอให้เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ฟังและผู้ชมทุกท่าน ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามความประสงค์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตราบจนถึงพระนิพพานเทอญ

See also  วาดปลาทองในเรซิ่น ดูมีชีวิตจริง.flv | กรอบรูปวิทยาศาสตร์

ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เทศนากัณฑ์แรก

บทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร มคธ สมเด็จพระสังฆราชนำสวด (บทสวดพร้อมคำแปล)

Scoop วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 10 [เวอร์ชั่นเต็ม]


(Official Scoop) ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด [เวอร์ชั่นเต็ม]วันรวมพลังเด็กดี VStar ครั้งที่ 10
ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558
ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
และออกอากาศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ทางช่อง DMC The Only One Channel
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558

This video created \u0026 edited by KIDYAI GYDI TEAM
https://www.facebook.com/kidyaigydi

Scoop วันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 10 [เวอร์ชั่นเต็ม]

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWIKI

Leave a Comment