บทที่ 5 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ | โครงสร้างองค์กร swensen

Nội dung bài viết

บทที่ 5 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจ ในเรื่อง ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีองค์การพัฒนาการของทฤษฎีองค์การการจัดการคนในองค์การ ภาวะผู้นำ การเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การ ขนาดองค์การ การออกแบบองค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ วัฒนธรรมองค์การ และองค์การแห่งความรู้
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

See also  boilie mix neutral part1 | เครื่อง ปั้น ลูก ชุบ

บทที่ 5 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ

วันที่2 ความรู้การจัดการองค์การ


วันที่2 ความรู้การจัดการองค์การ

Ep.38 สร้างแผนผังองค์กร ด่วนๆ ด้วย Microsoft Word – How to create organization Chart


สร้างแผนผังองค์กร ด่วนๆ ด้วย Microsoft Word How to create organization Chart

See also  รวม 15 แฟรนไชส์ ลงทุนโคตรต่ำ ทำโคตรง่าย | แฟ รน ไช ส์ กาแฟ อ เม ซอ ล

Ep.38 สร้างแผนผังองค์กร ด่วนๆ ด้วย Microsoft Word - How to create organization Chart

การสร้างแผนผังองค์กรของหน่วยงานแบบง่ายในโปรแกรม MS WORD


การสร้างแผนผังองค์กรของหน่วยงาน, การสร้างแผนผังโครงสร้างหน่วยงานแบบง่ายในโปรแกรม MS WORD

การสร้างแผนผังองค์กรของหน่วยงานแบบง่ายในโปรแกรม MS WORD

การออกแบบและปรับปรุงผังการบริหารงาน organization design


เรียนรู้ขั้นตอนการปรับปรุงผังการบริหารงาน การออกแบบโครงสร้างองค์กร ทำไมต้องปรับปรุงผังการบริหารงาน Organization Design

การออกแบบและปรับปรุงผังการบริหารงาน organization design

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment