การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) | human capital management คือ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management )
รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา PO231
จัดทำโดย
นางสาวกมลชนก ศรียศ รหัสนิสิต 58103011012
นายมณศิกาญจณ์ ใบโพธิ์ รหัสนิสิต 58103011042
นายวรชาติ ขลากระโทก รหัสนิสิต 58103011045
นายวิษณุ ศรีโยธา รหัสนิสิต
58103011049
นางสาวศศิณัฏฐ์ กุลนันท์กาญจนา รหัสนิสิต 58103011051
นิสิตชั้นปีที่2 คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจำรายวิชา
อาจารย์ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
อาจารย์สืบสกุล เข็มทอง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

What is Human Capital Management (HCM)? HCM Explained


Human Capital Management, or HCM, is a set of practices and processes a business uses to acquire, develop and optimize its workforce. It plays an essential role in helping HR managers and executives make crucial decisions around workforce costs and future workforce needs as well as promotions, training and HR operations. HCM improves the business value of each employee while simultaneously helping your workforce feel more valued and, thus, improving productivity and success.
Associated Article: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/humanresources/humancapitalmanagementhcm.shtml

Liked this video? Check out these!
○ https://youtu.be/SZ2VpZy0i7E
○ https://youtu.be/uuj7zXGEPA
○ https://youtu.be/LXwJOIKUzw
Don’t forget to like, comment, and subscribe!
○ Subscribe: http://bit.ly/NetSuiteYouTube
Follow Us Here:
Oracle NetSuite
○ LinkedIn: http://bit.ly/NetSuiteLI
○ Facebook: http://bit.ly/NetSuiteFB
○ Instagram: http://bit.ly/NetSuiteIG
○ Twitter: http://bit.ly/NetSuiteTW
HCM HumanCapitalManagement HR HumanResources HRsoftware

What is Human Capital Management (HCM)?  HCM Explained

Human resource management at FURAMA RESORT DANANG


Xin chào mọi người, đây là video clip bài thuyết trình của nhóm mình về công tác quản trị nhân lực ở Furama resort. Mình hy vọng đây sẽ là video giúp mọi người hiểu hơn về quản trị nhân lực ở Furama.
Nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua cho nhóm mình nha ❤️❤️❤️

See also  รีวิว เสื้อ lacoste ซักแล้วจะยืดหรือหดไหมน้า? | ลาคอสต์

Human resource management at FURAMA RESORT DANANG

Strategic Human Resource Management


Have you ever heard the phrase the right tool for the job? Would you ever dig a hole with a screwdriver? Managing employees strategically is a lot like looking for the right tool for the job. The different practices used to carry out the primary HR activities are managers’ tools.

Strategic Human Resource Management

How to change Basic English into Business English


http://www.engvid.com/ Want to get that job? Improve your image? Sound more professional? Learn how to transform simple English words to business English vocabulary and watch your career take off! I’ll show you how to change \”get\” to \”receive\”, \” make sure\” to \”ensure\”, \”give more information\” to \”elaborate\”, and more. These small vocabulary changes will make a huge difference in your English level. Test yourself on this lesson at http://www.engvid.com/howtochangebasicenglishintobusinessenglish/
TRANSCRIPT:
Hi. My name is Rebecca from www.engvid.com. Today, you’re going to learn how to speak more professionally in business situations. Now, at times, it’s all right to use informal language. It’s acceptable in everyday situations. But there are times when you’ll want to create a more powerful impression. And at that time, you’ll want to be able to use business English.
What’s the difference between general English and business English? Well, sometimes, there’s not very much difference. Sometimes, general English is used in business contexts. But sometimes, you use a higherlevel word. And that’s what I’m going to teach you in this lesson. Let’s look at some really easy, common examples.
For example, if you say or if you want to say, \”I got your email\”, in regular English, you might just say, \”I got your email.\” What would you say if you want to make it business English? You would say I’m giving you a clue. The word starts with R. Instead of saying, \”I got your email\”; \”I received your email.\” Okay? Now, it becomes more formal and more businesslike.
Suppose you want to tell someone, \”I need your help\” or, \”I need some help.\” What word could you use that starts with R instead of \”need\”? \”Require.\” So instead of saying and you can also change more than the verb. The verb is the key, but you could say instead of saying, \”I need some help\”, you could say, \”I require some assistance.\” Now, you’ve changed two words, the verb and also a noun.
Let’s try another one. \”Let’s talk about it later.\” Which business word could you use? \”Let’s discuss let’s discuss it later.\” That sounds much more professional than saying, \”Let’s talk about it later.\”
Next one. \”How do I get in touch with her?\” What word could you use instead of that? \”How do I contact her?\” Okay? Good.
\”Please make sure you arrive on time.\” Which business word could you use instead of \”make sure\”? \”Please ensure you arrive on time.\”
\”Please give her your travel plans.\” Instead of saying \”give\”, you could say, \”Please provide her with your itinerary.\” There, we’ve changed another word. Instead of saying \”travel plan\” or \”travel plans\”, you could use the word \”itinerary\”. An \”itinerary\” is usually a piece of paper or a document that lists your travel plans, when you’re departing, when you’re arriving, where, when, and so on.
\”Please let them know when you will be arriving.\” \”Please let them know\” instead of that, you could say, \”Please inform them of your arrival.\” Okay? Good.
\”Please tell me why you’ve made this decision.\” \”Please explain your decision.\”
\”Could you please talk some more about that subject?\” \”Could you please elaborate? Could you please elaborate on that.\” Now, this is actually a very useful word if you go to a conference or a meeting and you want someone to speak some more about a particular point or issue. It’s a good, kind of, question to learn. \”Could you please elaborate on that?\” So \”to elaborate\” means to speak more or talk more, give more information.
\”How are you going to fix this problem?\” Better than using the word \”fix\” is the word \”solve\”. \”How are you going to solve this problem?\” All right? So try to do that for every simple word that you know and basic word that you know in general English, try to find a slightly more formal version, which will be your business English word. And use these words in an office environment.
If you’ve found this helpful, please subscribe to my channel on YouTube. And if you’d like to do a quiz on this subject, you can also go to our website, www.engvid.com. Thanks very much. Good luck with your English.

See also  มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ราคาพิเศษ ลดแรงถึง 80% : modernform The Annual Sale | มหกรรม เฟอร์นิเจอร์
See also  ข่าวดี ปุ๋ยดีทอป เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง พริกแกงท่านขุน โชคสารินเฟอร์นิเจอร์ | เมืองทอง เครื่อง เย็น

How to change Basic English into Business English

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment