20-11

Tin học văn phòng

Trộn văn bản trong Word

Bước 1: Kích vào thẻ Mailings, chọn Start Mail Merge rồi chọn chức năng Step by Step Mail Merge Wizard

  • Xuất bản: 2013-08-01 00:00:00 Mức: Người bắt đầu Thành viên tham gia: 16
  • Giá: Miễn phí cho thành viên Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên
  • Ghi danh bài học