20-11

Tin học

Hướng dẫn sử dụng Unikey

Phần mềm tiếng Việt chúng tôi giới thiệu trong cuốn giáo trình này là Unikey với kiểu gõ Telex. Máy tính của bạn phải được cài đặt phần mềm này để có được bộ gõ và bộ phông chữ đi kèm.

  • Xuất bản: 2014-10-06 23:08:32 Mức: Người bắt đầu Thành viên tham gia: 49
  • Giá: Miễn phí cho thành viên Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên
  • Ghi danh bài học