20-11

Tin học

Chương 2: Soạn thảo văn bản với Microsoft Word (phần 6)

Xem trước khi in Đây là khâu rất quan trọng. Cho phép bạn có thể xem nội dung các trang in trước khi in: Kích chuột vào File\Print Preview

  • Xuất bản: 2014-10-06 23:05:43 Mức: Người bắt đầu Thành viên tham gia: 102
  • Giá: Miễn phí cho thành viên Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên
  • Ghi danh bài học