20-11

Thông tin chi tiết Một số vấn đề chung về dạy học theo tiếp cận năng lực Trắc nghiệm: phát triển học sinh ở THPT

Tên khóa học: Một số vấn đề chung về dạy học theo tiếp cận năng lực Trắc nghiệm: phát triển học sinh ở THPT

Giáo viên: Chu Vĩnh Quyên

Ngày tạo: 0000-00-00 00:00:00

Các bài học thuộc: Một số vấn đề chung về dạy học theo tiếp cận năng lực Trắc nghiệm: phát triển học sinh ở THPT