20-11

DANH SÁCH KHÓA HỌC

KHÓA HỌC CỦA TÔI

DANH SÁCH TRẮC NGHIỆM

TỔNG KẾT CÁC LẦN LÀM BÀI TRƯỚC ĐÂY

Lần làm bài Hoàn thành Ngày làm bài Điểm / 4 Điểm / 100 Nhận xét của giáo viên
STT Tên bài học Khóa học Giáo viên
1 Chuyên đề 4 - Giải toán có lời văn Chuyên đề toán tiểu học Chu Vĩnh Quyên
2 Chuyên đề 3 - Yếu tố hình học Chuyên đề toán tiểu học Chu Vĩnh Quyên
3 Chuyên đề 2 - Đại lượng và đo đại lượng Chuyên đề toán tiểu học Chu Vĩnh Quyên
4 Chuyên đề 1 - Số và các phép tính Chuyên đề toán tiểu học Chu Vĩnh Quyên
5 Chương I: Hệ điều hành Windows Tin học Chu Vĩnh Quyên
6 Bài mở đầu Tin học Chu Vĩnh Quyên