20-11
Khi giảng dạy học phần “ Phương pháp dạy học môn “Toán” trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học, một trong các mục tiêu quan trọng là giúp sinh viên (SV) hiểu và nắm vững chương trình môn Toán ở tiểu học. Để đạt được những mục đích này, giảng viên cần có kế hoạch giao cho SV (hoặc một nhóm SV) nghiên cứu một chủ đề kiến thức trong chương trình bằng cách xây dựng hệ thống…
Ở trường phổ thông, dạy toán là dạy hoạt động toán học cho học sinh (HS) và hình thức chủ yếu của hoạt động toán hcọ là hoạt động giải toán. Vì thế có thể nói rằng tổ chức tốt việc dạy giải bài tập toán (hoạt động giải toán) có tác dụng quyết định đối với chất lượng dạy học (DH) toán và đề tổ chức tốt việc dạy giải bài tập toán, người giáo viên (GV) cần phải…
Trong dạy học môn Hình học ở phổ thông, đặc biệt là các bài toán chứng minh học, có rất nhiều cách giải khác nhau. Có những cách giải rất phức tạp, nhưng cũng có những cách giải làm bài toán trở nên đơn giản hơn và học sinh (HS) dễ tiếp thu. Sử dụng công thức tính diện tích ở tiểu học là một trong những công cụ hữu hiệu cho một số bài toán hình học. Dưới đây,…
Trong chương trình toán nói chung, môn Toán ở tiểu học nói riêng thường dẫn dắt học sinh (HS) đi từ những trường hợp riêng rồi khái quát lên, đưa về bài toán (BT) tổng quát hơn. Khi giải bài tập, HS lại vận dụng những khái niệm chung, quy tắc tổng quát vào từng trường hợp riêng cụ thể. Về mặt phương pháp luận, giữa cái chung và cái riêng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: -…
Trong chương trình toán nói chung, môn Toán ở tiểu học nói riêng thường dẫn dắt học sinh (HS) đi từ những trường hợp riêng rồi khái quát lên, đưa về bài toán (BT) tổng quát hơn. Khi giải bài tập, HS lại vận dụng những khái niệm chung, quy tắc tổng quát vào từng trường hợp riêng cụ thể. Về mặt phương pháp luận, giữa cái chung và cái riêng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: -…
1.Quan niệm về dạy học hợp tác Dạy học hợp tác (DHHT) là phương pháp dạy học (PPDH) trong đó mỗi học sinh (HS) được học tập trong một hoặc nhiều nhóm có sự hợp tác giữa các thành viên, giữa các nhóm và với sự hướng dẫn của giáo viên (GV) để đạt được một mục đích chung. DH hợp tác cần tập hợp được sự đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm, khuyến khích sự tương tác…
Việc đưa công nghệ thông tin (CNTT) vào hỗ trợ giảng dạy và học tập là một xu hướng đang được ngành giáo dục chú trọng nhằm tạo ra một lớp học sinh (HS) mới năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực trong học tập và trong cuộc sống. CHỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT nàgy 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã yêu cầu “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học”, Chỉ…
Học sinh (HS) tiểu học bao gồm những em có độ tuổi từ 6 đến 11-12 tuổi, tư duy còn mang tính cụ thể, hình tượng. DO đó, trong dạy nói chung và dạy học toán nói riêng cần bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho HS. Theo các nhà tâm lý học, con người chỉ tư duy tích cực khi đứng trước một khó khăn về nhận thức cần phải khắc phục, một…
Trong những năm gần đây cùng với việc nghiên cứu kĩ năng dạy học (KNDH) nói chung, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu KNDH môn Toán của GVTH. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã hệ thống những quan điểm khác nhau về KN, KNDH, KNDH môn Toán và lựa chọn quan điểm tiến bộ phù hợp nhất cho việc tổ chức RLNVSP cho SV. Chúng tôi đã khảo sát thực tiễn để đánh giá KNDH và KNDH…
Thực tiễn dạy học cho thấy giáo viên và các nhà trường đã có nhiều cố gắng đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với nội dung, chương trình nhắm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Tuy nhiên, trong dạy học nói chung, trong dạy Toán nói riêng còn có tình trạng thiên về kỹ năng giải toán, nặng về cường độ lao động mà coi nhẹ việc phát triên trí tuệ cho học…
1. Tình huống dạy học: Theo Nguyễn Bá Kim: "Tình huống dạy học(THDH) la tình huống mà vai trò của người giáo viên được thể hiện tường minh với mục tiêu để học sinh học tập một tri thức nào đó". Nhiều khi học sinh không thể giải quyết ngay vấn đề trong một tình huống học tập lý tưởng ( là tình huống giáo viên đề xuất học sinh tự kiến tạo tri thức, tự họ hình thành hoặc…