20-11

Cổng thông tin điện tử - Thư viện Download

Thiết kế bài giảng

Files

Sắp xếp theo : ID | Tiêu đề tập tin | Downloads | Ngày tải lên | Người tải lên | Tác giả | Đánh giá

Thiết kế bài giảng Toán 1 tập I

Đăng bởi:
shinichitt
Ngày đăng:
30 Jul 2014

Thiết kế bài giảng Toán 1 tập II

Đăng bởi:
shinichitt
Ngày đăng:
30 Jul 2014

Thiết kế bài giảng Toán 2

Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
30 Jul 2014
Kích thước file:
1,052.11 Kb

Thiết kế bài giảng Toán 3

Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
30 Jul 2014
Kích thước file:
592.83 Kb

Thiết kế bài giảng Toán 4 tập I

Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
30 Jul 2014
Kích thước file:
1,666.72 Kb

Thiết kế bài giảng Toán 4 tập II

Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
30 Jul 2014
Kích thước file:
1,903.74 Kb

Thiết kế bài giảng Toán 5 tập I

Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
30 Jul 2014
Kích thước file:
1,698.18 Kb

Thiết kế bài giảng Toán 5 tập II

Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
30 Jul 2014
Kích thước file:
1,531.13 Kb