20-11
Bạn đã tải tập tin này 0 lần trong vòng 24 giờ gần đây, giới hạn là 5 lần.
Tổng số tập tin bạn tải về là 0 trong vòng 24 giờ gần đây, giới hạn là 5 lần.

Module TH 45 - Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Mô tả:

Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em gồm các nội dung về môi trường giáo dục ngoài nhà trường, sự cần thiết phải xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em, nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em và cách thức để thực hiện các nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em.

Đăng bởi:
Chu Vĩnh Quyên (vinhquyen)
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
636.43 Kb
Tác giả File:
Lục Thị Nga
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Đánh giá:
Tổng bình chọn:1
Trở thành người đầu tiên bình luận! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.