20-11
Bạn đã tải tập tin này 0 lần trong vòng 24 giờ gần đây, giới hạn là 5 lần.
Tổng số tập tin bạn tải về là 0 trong vòng 24 giờ gần đây, giới hạn là 5 lần.

Module TH 15 - Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học

Mô tả:

Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là xây dựng nôi dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ

Đăng bởi:
Chu Vĩnh Quyên (vinhquyen)
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
790.87 Kb
Tác giả File:
Lưu Thu Thủy
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Đánh giá:
Tổng bình chọn:1
Trở thành người đầu tiên bình luận! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.