20-11

Cổng thông tin điện tử - Thư viện Download

Bồi dường thường xuyên

Files

Sắp xếp theo : ID | Tiêu đề tập tin | Downloads | Ngày tải lên | Người tải lên | Tác giả | Đánh giá
Trang:  1 2 3 4 5 Next »

Module TH 1 - Một số vấn đề tâm lý dạy học ở Tiểu học

Mô tả ngắn:
Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học đề cập đến đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học; những đặc điểm cơ bản về dạy và học ở tiểu học; những yêu cầu đổi mới nội dung và ở tiểu học, đồng thời nêu một số giải pháp sư phạm nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
629.29 Kb
Tác giả File:
Nguyễn Kế Hào

Module TH 10 - Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học, học sinh khuyết tật về ngôn ngữ

Mô tả ngắn:
Giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị, học sinh khó khăn về học và học sinh có khuyết tật về ngôn ngữ giúp học viên trình bày được khái niệm khiếm thị; mô tả được đặc điểm nhận thức, giao tiếp và cách thức của trẻ khiếm thị,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
998.45 Kb
Tác giả File:
Phạm Minh Mục

Module TH 11 - Giáo dục HS khiếm thính, HS khuyết tật vận động

Mô tả ngắn:
Giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật vận động nhằm giúp người đọc trình bày được khái niệm, đặc điểm phát triển, khả năng nhu cầu của học sinh khiếm thính; những yếu tố cơ bản thực hiện giáo dục hòa nhập; dạy học hòa nhập học sinh khó khăn về nghe, nhìn và nói; thiết kế và thực hiện bài học hòa nhập, phương pháp đặc thù trong dạy học hòa nhập.
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
1,037.21 Kb
Tác giả File:
Lê Văn Tạc

Module TH 12 - Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Mô tả ngắn:
Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học trình bày về chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; thực trạng dạy học tích hợp các nội dung ở tiểu học...
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
349.21 Kb
Tác giả File:
Trần Thị Hiền Lương

Module TH 13 - Lập kế hạch bài học theo hương tich cực

Mô tả ngắn:
Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp học viên phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học; biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của học sinh,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
692.58 Kb
Tác giả File:
Phùng Như Thụy

Module TH 14 - Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Mô tả ngắn:
Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp người học có khả năng thiết kế kế hoạch bài học cho bài hình thành kiến thức mới và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực; thiết kế kế hoạch bài học cho bài thực hành và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực; thiết kế kế hoạch bài học cho bài ôn tập và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực.
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
790.87 Kb
Tác giả File:
Xuân Thị Nguyệt Hà

Module TH 15 - Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học

Mô tả ngắn:
Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là xây dựng nôi dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
790.87 Kb
Tác giả File:
Lưu Thu Thủy

Module TH 16 - Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học

Mô tả ngắn:
Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học nhằm giúp các giáo viên tiểu học có thể tự học, tự bồi dưỡng những kiến thức và kĩ năng cơ bản về một số kế hoạch dạy học tích cực ở tiểu học để có thể thực hiện được nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
841.49 Kb
Tác giả File:
Lưu Thu Thủy

Module TH 17 - Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học

Mô tả ngắn:
Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học giúp người học hiểu được vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong trường tiểu học; hiểu và trình bày được hệ thống các thiết bị dạy học trong trường tiểu học, thực hành và sử dụng được một số thiết bị dạy học trong trường tiểu học.
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
2,174.02 Kb
Tác giả File:
Quản Hà Hưng

Module TH 18 - Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở Tiểu học

Mô tả ngắn:
Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học giúp học viên nắm và trình bày được các quy định cơ bản về bảo quản thiết bị dạy học theo quy định; lắp đặt và sử dụng các thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học; tiến hành sửa chữa được các thiết bị hỏng hóc đơn giản và tổ chức học sinh tham gia bảo quản thiết bị dạy học.
Đăng bởi:
vinhquyen
Ngày đăng:
01 Aug 2014
Kích thước file:
1,320.17 Kb
Tác giả File:
Quản Hà Hưng
Trang:  1 2 3 4 5 Next »