20-11

Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

Làm thế nào để qua mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn từng giáo viên sẽ học tập được một điều gì đó thật hữu ích cho chuyên môn nghiệp vụ của mình? Làm thế nào để sinh hoạt chuyên môn trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của mỗi thầy cô giáo?