20-11

Kĩ năng chia sẻ thông tin bằng công nghệ điện toán đám mây

Nội dung đang đựơc cập nhật

10 kĩ năng đặt câu hỏi của giáo viên

Đặt câu hỏi là một trong những kỹ năng hết sức hữu ích mà giáo viên cần phát triển. Trong một buổi giảng, người giáo viên giỏi luôn biết sử dụng nhiều câu hỏi với nhiều mục đích khác nhau. Ở một chừng mực nhất định, việc đặt câu hỏi là quá đơn giản bởi đó là việc mà tất cả chúng ta làm hàng ngày. Tuy nhiên, người đặt câu hỏi cũng phải có kỹ năng và hiểu biết thì mới có thể diễn đạt câu hỏi một cách rõ ràng, chính xác, tung ra câu hỏi đúng thời điểm để đem lại hiệu quả tối đa, và khai thác câu trả lời để đặt câu hỏi tiếp theo.

Lớp tập huấn: Module 3 - Một số kỹ thuật dạy học và tương tác

Nội dung:

 • Kĩ thuật đặt câu hỏi.
 • Kĩ thuật dạy học hợp tác theo nhóm
 • Một số kĩ thuật dạy học mới

Phương pháp:

 • Nêu và giải quyết vấn đề
 • Động não
 • Thảo luận
 • Thực hành
 • Khăn phủ bàn..

Áp dụng dạy học tích cực tròn dạy học Toán ở Lớp 1, Lớp 2

Mục Tiêu:

Phân tích được đặc điểm nội dung dạy học và những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng DHTC trong dạy học toán lớp 1, lớp 2.

Biết cách sử dụng một số phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực, đồ dùng dạy học trong các tình huống khác nhau.

Thiết kế được kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực cho từng dạng bài dạy.

Phân tích được một số kế hoạch bài học cụ thể đã thiết kế và đề xuất được cách điều chỉnh phù hợp.

Tập huấn lại cho đồng nghiệp tại địa phương.

Lớp tập huấn: Module 2 - Xây dựng môi trường học tập tích cực

Mục tiêu:

  1. Khái niệm môi trường học tập tích cực
  2. Một số biện pháp xây dựng môi trường học tập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh
  3. Xây dựng và sử dụng không gian lớp học tạo điều kiện DHTC
  4. Vận dụng lí thuyết để xây dựng không gian lớp học phù hợp với điều kiện địa phương.

Lớp tập huấn: Module 5 - Phân tích tiết học theo hướng dạy học tích cực

1. Kiến thức

- Trình bày được mục đích và những lưu ý khi phân tích tiết học theo hướng DHTC

- Xác định được những tiêu chí cơ bản để phân tích một tiết học theo hướng DHTC.

2. Kỹ năng

- Thu thập thông tin và phân tích được một tiết học theo hướng DHTC và đề xuất cách điều chỉnh.

- Phản hồi được tiết học mang tính xây dựng.

- Tập huận lại cho đồng nghiệp tại địa phương

Lớp tập huấn: Module I - Dạy và học tích cực ở tiểu học

1.Kiến thức

Mở rộng, nâng cao hiểu biết về dạy học tích cực (DHTC)

- Trình bày được DHTC là gì, vai trò của GV và HS trong DHTC.

- Chỉ ra được những dấu hiệu của DHTC và các yếu tố thỳc đẩy DHTC

- Nêu được các mức độ tham gia của HS trong DHTC và một số điều kiện để HS tham gia vào các hoạt động DHTC

Lớp tập huấn: Module 4 - Thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

 1. 1.Kiến thức

-          Trình bày được khái niệm tiết học, các loại tiết học và cách triển khai tiết học trên lớp theo hướng DHTC  

-          Nêu được các bước và các yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng DHTC.

 1. 2. Kỹ năng

-          Thiết kế được kế hoạch bài học cụ thể của một số mụn học theo hướng dạy học tớch cực

-          Phân tích được một số kế hoạch bài học cụ thể đó thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh

Dạy học tích cực ở Môn Toán lớp 1, lớp 2

3.1. Thế nào là dạy học tích cực?

Hoạt động 1: Xác định vấn đề của việc áp dụng dạy học tích cực hiện nay.

1.1. Dạy học tích cực ở Tiểu học

          Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học Việt Nam là phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng học sinh, từng lớp học, môn học, bài học; bồi dướng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Dạy học tích cực là một cách tiếp cận định hướng đổi mới phương pháp dạy học.

Chuyên mục phụ

 • Dạy học tích cực
 • Kết nối E-learning

  The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla! extensions.