20-11

Kĩ thuật trình bày một phút

- Mô tả: kĩ thuật trình bày một phút là kĩ thuật tạo cơ hội cho HS tổng kết lại kiến thức đã học và đặt những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng các bài trình bày ngắn gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp. Các câu hỏi cũng như các câu trả lời HS đưa ra sẽ giúp củng cố quá trình học tập của các em và cho GV thấy được các em đã hiểu vấn đề như thế nào.

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật dạy học một phút như sau:

+ Được sử dụng ở cuối tiết học (có thể giữa tiết học), GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi sau: Điều quan trọng nhất các em học đuợc hôm nay là gì? Theo các em, vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?...

+ HS suy nghĩ và viết ra giấy. Các câu hỏi của HS có thể dưới nhiều hình thức khác nhau.

+ Mỗi HS trình bày trước lớp trong thời gian 1 phút về những điều các em đã học được và những câu hỏi các em muốn được giải đáp hay những vấn đề các em muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm.

Ví dụ: kĩ thuật này GV thường dùng để kiểm tra nhanh kiến thức HS nắm được bài học thông qua tiết học của GV, chẳng hạn khi học xong dấu hiệu chia hết cho 3 GV đưa ra câu hỏi muốn kiểm tra xem một số có chia hết cho 3 không ta làm thế nào?

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới