20-11

Kĩ thuật hỏi và trả lời

- Mô tả: Kĩ thuật hỏi và trả lời là kĩ thuật dạy học giúp cho HS có thể củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học thông qua việc hỏi và trả lời các câu hỏi.

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật hỏi và trả lời như sau:

+ GV nêu chủ đề cần thảo luận.

+ GV (hoặc 1 HS) sẽ bắt đầu đặt một câu hỏi về chủ đề và yêu cầu các HS khác suy nghĩ và trả lời câu hỏi đó.

+ Tiếp tục quá trình thảo luận khi HS vừa trả lời xong câu hỏi đầu tiên lại được đặt tiếp một câu hỏi nữa và yêu cầu một HS khác trả lời.

+ HS này sẽ tiếp tục quá trình trả lời và đặt câu hỏi cho các bạn cùng lớp, cứ như vậy cho đến khi GV quyết định dừng hoạt động này lại.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới