20-11

Sơ đồ tư duy

- Mô tả: sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy, là con đường dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não.

- Cách tiến hành:

+ Ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh hay từ khóa thể hiện một ý tưởng, khái niệm, chủ đề, nội dung chính.

+ Từ trung tâm sẽ được phát triển với hình ảnh hay các từ khóa liên quan.

+ Từ các nhánh chính tiếp tục phát triển phân nhánh đến các hình ảnh hay từ khóa liên quan đến nhánh chính.

+ Cứ tiếp sự phân nhánh tiếp tục và các khái niệm, nội dung, kiến thức được kết nối với nhau.

Ví dụ: Khi học về khái niệm tứ giác và các hình tứ giác đặc biệt cho HS tổng kết bằng sơ đồ sau:

3

 

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới