20-11

Kĩ thuật mảnh ghép

- Mô tả: kĩ thuật mảnh ghép là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm.

 

 

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật mảnh ghép:

+ Nhóm chuyên sâu: lớp học chia thành những nhóm nhỏ. Mỗi nhóm giao một nhiệm vụ tìm hiểu nghiên cứu một phần nội dung học tập khác nhau nhưng có liên hệ chặt chẽ với nhau.

+ Nhóm mảnh ghép: sau khi hoàn thành ở giai đoạn 1 mỗi HS từ các nhóm chuyên sâu khác nhau lại hợp thành nhóm mới, các HS phải lắp ghép các mảng kiến thức thành một bức tranh tổng thể.

Ví dụ: Khi dạy học bài “So sánh các số có nhiều chữ số” (Toán 4, trang 12), GV có thể sử dụng kĩ thuật mảnh ghép như sau:

- Giai đoạn 1: Hình thành các nhóm chuyên sâu

GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu thảo luận của mỗi nhóm như sau:

+ Nhóm 1: So sánh 4 số bất kì, mỗi số có 2 đến 3 chữ số

+ Nhóm 2: So sánh 4 số bất kì, mỗi số có 4 chữ số

+ Nhóm 3: So sánh 4 số bất kì, mỗi số có 5 chữ số

+ Nhóm 4: So sánh 4 số bất kì, mỗi số có 6 chữ số

- Giai đoạn 2: Hình thành các mảnh ghép

GV lập các nhóm mới, mỗi nhóm đều có các thành viên của 4 nhóm cũ, thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:

+ Sự giống nhau khi so sánh các số có cùng chữ số là gì?

+ Làm thế nào để so sánh các số có số chữ số khác nhau?

+ Nêu quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới