20-11

Kĩ thuật mảng ghép

- Mô tả: kĩ thuật mảnh ghép là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm.

 

 

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật mảnh ghép:

+ Nhóm chuyên sâu: lớp học chia thành những nhóm nhỏ. Mỗi nhóm giao một nhiệm vụ tìm hiểu nghiên cứu một phần nội dung học tập khác nhau nhưng có liên hệ chặt chẽ với nhau.

+ Nhóm mảnh ghép: sau khi hoàn thành ở giai đoạn 1 mỗi HS từ các nhóm chuyên sâu khác nhau lại hợp thành nhóm mới, các HS phải lắp ghép các mảng kiến thức thành một bức tranh tổng thể.

Ví dụ: Khi dạy học về tính chất giao hoán của phép công hai số tự nhiên GV tiến hành như sau:

- Chia thành các nhóm nhỏ (chuyên sâu) giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: nhóm 1 thực hiện phép cộng 3 + 5; nhóm 2 thực hiện phép cộng 5 + 3.

- Yêu cầu các nhóm đưa ra kết quả và so sánh hai kết quả này.

- Cho HS ghép lại viết lại bằng đẳng thức từ đó hình thành quy tắc.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới