20-11

Kĩ thuật khăn trải bàn

- Mô tả: Kĩ thuật khăn phủ bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm.

Untitled 

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn như sau:

+ Chia HS thành các nhóm và phát cho HS một tờ giấy A0.

+ Trên giấy A0 chia thành các phần gồm phần chính giữa và các phần xung quanh. Phần xung quanh được chia theo số thành viên của nhóm. Mỗi người ngồi vào vị trí tương ứng với từng phần xung quanh.

+ Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi theo từng nhiệm vụ theo cách hỏi của riêng mình và viết vào phần giấy của mình trên tờ A0.

+ Trên cơ sở ý kiến của mỗi cá nhân, HS thảo luận nhóm thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của tờ giấy A0.

Ví dụ: khi dạy khái niệm hình vuông ban đầu GV cho HS quan sát đưa ra các dấu hiệu đặc trưng của hình dùng kĩ thuật khăn trải bàn như sau:

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ phát cho mỗi nhóm ,một tờ giấy A0.

- Yêu cầu mỗi HS dùng thước và ê ke kiểm tra kích thước các cạnh, độ lớn các góc và ghi lại đặc điểm của hình do mình kiểm tra được vào ô trống.

- Yêu cầu các bạn trong nhóm thảo luận và đưa ra kết luận chung của nhóm.

- Cho các nhóm đưa ra kết quả và GV kết luận.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới