20-11

Kĩ thuật dạy học tích cực

Kĩ thuật dạy học tích cực được hiểu là những biện pháp, cách thức hành động của GV tác động vào quá trình học tập của HS giúp tích cực hóa hoạt động của HS đạt hiệu quả học tập tốt hơn thông qua các tình huống hay hoạt động cụ thể nhằm thực hiện để giải quyết được một nhiệm vụ, nội dung đã đề ra.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới