20-11

Kĩ thuật trình bày một phút

- Mô tả: kĩ thuật trình bày một phút là kĩ thuật tạo cơ hội cho HS tổng kết lại kiến thức đã học và đặt những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng các bài trình bày ngắn gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp. Các câu hỏi cũng như các câu trả lời HS đưa ra sẽ giúp củng cố quá trình học tập của các em và cho GV thấy được các em đã hiểu vấn đề như thế nào.

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật dạy học một phút như sau:

+ Được sử dụng ở cuối tiết học (có thể giữa tiết học), GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi sau: Điều quan trọng nhất các em học đuợc hôm nay là gì? Theo các em, vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?...

+ HS suy nghĩ và viết ra giấy. Các câu hỏi của HS có thể dưới nhiều hình thức khác nhau.

+ Mỗi HS trình bày trước lớp trong thời gian 1 phút về những điều các em đã học được và những câu hỏi các em muốn được giải đáp hay những vấn đề các em muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm.

Ví dụ: kĩ thuật này GV thường dùng để kiểm tra nhanh kiến thức HS nắm được bài học thông qua tiết học của GV, chẳng hạn khi học xong dấu hiệu chia hết cho 3 GV đưa ra câu hỏi muốn kiểm tra xem một số có chia hết cho 3 không ta làm thế nào?

Kĩ thuật hỏi và trả lời

- Mô tả: Kĩ thuật hỏi và trả lời là kĩ thuật dạy học giúp cho HS có thể củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học thông qua việc hỏi và trả lời các câu hỏi.

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật hỏi và trả lời như sau:

+ GV nêu chủ đề cần thảo luận.

+ GV (hoặc 1 HS) sẽ bắt đầu đặt một câu hỏi về chủ đề và yêu cầu các HS khác suy nghĩ và trả lời câu hỏi đó.

+ Tiếp tục quá trình thảo luận khi HS vừa trả lời xong câu hỏi đầu tiên lại được đặt tiếp một câu hỏi nữa và yêu cầu một HS khác trả lời.

+ HS này sẽ tiếp tục quá trình trả lời và đặt câu hỏi cho các bạn cùng lớp, cứ như vậy cho đến khi GV quyết định dừng hoạt động này lại.

Kĩ thuật mảng ghép

- Mô tả: kĩ thuật mảnh ghép là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm.

 

 

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật mảnh ghép:

+ Nhóm chuyên sâu: lớp học chia thành những nhóm nhỏ. Mỗi nhóm giao một nhiệm vụ tìm hiểu nghiên cứu một phần nội dung học tập khác nhau nhưng có liên hệ chặt chẽ với nhau.

+ Nhóm mảnh ghép: sau khi hoàn thành ở giai đoạn 1 mỗi HS từ các nhóm chuyên sâu khác nhau lại hợp thành nhóm mới, các HS phải lắp ghép các mảng kiến thức thành một bức tranh tổng thể.

Ví dụ: Khi dạy học về tính chất giao hoán của phép công hai số tự nhiên GV tiến hành như sau:

- Chia thành các nhóm nhỏ (chuyên sâu) giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: nhóm 1 thực hiện phép cộng 3 + 5; nhóm 2 thực hiện phép cộng 5 + 3.

- Yêu cầu các nhóm đưa ra kết quả và so sánh hai kết quả này.

- Cho HS ghép lại viết lại bằng đẳng thức từ đó hình thành quy tắc.

Kĩ thuật sơ đồ tư duy

- Mô tả: sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy, là con đường dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não.

- Cách tiến hành:

+ Ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh hay từ khóa thể hiện một ý tưởng, khái niệm, chủ đề, nội dung chính.

+ Từ trung tâm sẽ được phát triển với hình ảnh hay các từ khóa liên quan.

+ Từ các nhánh chính tiếp tục phát triển phân nhánh đến các hình ảnh hay từ khóa liên quan đến nhánh chính.

+ Cứ tiếp sự phân nhánh tiếp tục và các khái niệm, nội dung, kiến thức được kết nối với nhau.

Ví dụ: Khi học về khái niệm tứ giác và các hình tứ giác đặc biệt cho HS tổng kết bằng sơ đồ sau:

3

 

Kĩ thuật khăn trải bàn

- Mô tả: Kĩ thuật khăn phủ bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm.

Untitled 

- Tiến trình sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn như sau:

+ Chia HS thành các nhóm và phát cho HS một tờ giấy A0.

+ Trên giấy A0 chia thành các phần gồm phần chính giữa và các phần xung quanh. Phần xung quanh được chia theo số thành viên của nhóm. Mỗi người ngồi vào vị trí tương ứng với từng phần xung quanh.

+ Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi theo từng nhiệm vụ theo cách hỏi của riêng mình và viết vào phần giấy của mình trên tờ A0.

+ Trên cơ sở ý kiến của mỗi cá nhân, HS thảo luận nhóm thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của tờ giấy A0.

Ví dụ: khi dạy khái niệm hình vuông ban đầu GV cho HS quan sát đưa ra các dấu hiệu đặc trưng của hình dùng kĩ thuật khăn trải bàn như sau:

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ phát cho mỗi nhóm ,một tờ giấy A0.

- Yêu cầu mỗi HS dùng thước và ê ke kiểm tra kích thước các cạnh, độ lớn các góc và ghi lại đặc điểm của hình do mình kiểm tra được vào ô trống.

- Yêu cầu các bạn trong nhóm thảo luận và đưa ra kết luận chung của nhóm.

- Cho các nhóm đưa ra kết quả và GV kết luận.