20-11

Sử dụng phòng học trực tuyến

Giới thiệu phần mềm học trực tuyến, học ảo, eLearning trực tuyến Adobe Connect

 1. 1.Mục đích:

Nâng cao hoạt động bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên Tiểu học

 1. 2.Mô tả:

Adobe Connect là hệ thống cho phép thực hiện

 • Họp qua web (web conference),
 • Lớp học ảo (Virtual Classroom),
 • Chia sẻ bài giảng điện tử eLearning để học trực tuyến, tạo các lớp học và chương trình học.
 1. a.Các tính năng chính

-         Phát hình video: người giảng bài

-         Pháttiếng (voice, sound)

-         Trình chiếu powerpoint

-         Trình chiếu chia sẻ màn hình các ứng dụng khác,

-         Trình chiếu chia sẻ màn hình windows,

-         Cửa sổ trao đổi qua gõ phím (Chatting room)

-         Thăm dò dư luận, bỏ phiếu (Polling, Vote)

-         Bảng trắng để vẽ, viết …

-         Truyền tệp (file transfer)

-         Cộng tác, làm việc chung

-         Diễn đàn trao đổi

-         Kiểm tra kiến thức bằng thi trắc nghiệm

 1. b.Ứng dụng của web conference

-         Họp giao ban

   •giữa Bộ với các Sở,

   •giữa Sở với các Phòng

   •và giữa Phòng với các trường quận/huyện.

-         Tập huấn phần mềm (có thể chia sẻmàn hình phần mềm cần tập huấn).

-         Giảng bài từ xa, kể cả trong quan hệ quốc tế.

-         Chia sẻ bài giảng eLearning

 1. c.Điều kiện sử dụng:
 2. a)Có đường kết nối Internet ADSL.
 3. b)Có webcam nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh video của mình lên cho mọi người nhìn thấy.
 4. c)Có microphone (có thể tích hợp sẵn ở trong webcam như Logitech Quickcam).
 5. d)Loa máy tính.
 6. e)Được thông báo địa chỉ web để họp (Cục CNTT cấp).

 

 1. 3.Hướng dẫn sử dụng:
  1. a.Đăng nhập với người sử dụng

 Enter as a Guest (Đăng nhập như là khách): Hãy gõ tên cá nhân hoặc tên cơ quan một cách ngắn gọn. Người sử dụng không cần tên và mật khẩu.

 image 1

  Adobe Connect cho phép quản lý đăng nhập:

-         Hoặc là vào thẳng

-         Hoặc phải được ông chủ phòng họp (host) chấp thuận.

Người làm chủ phòng họp có thểđặt chếđộ vào thẳng hoặc phải xin phép mình.

 1. d.Màn hình đầu tiên

Nháy chuột vào đây để kích hoạt webcam.

 image 2

 e.Chọn lựa và điều chỉnh âm thanh

Việc điều chỉnh âm thanh là quan trọng nhất vì cuộc họp thành công hay thất bại, phụ thuộc đầu tiên vào yếu tố âm thanh.

a) Vỉ âm thanh trên máy tính

Kinh nghiệm về thiết bị âm thanh:

- Không nên dùng vỉ âm thanh có sẵn trên máyđể bàn vì chất lượng kém, dễ gây tiếng vọng và nhiễu, ồn.

- Nên dùng vỉâm thanh của máy tính xách tay có chất lượng tốt hơn.

- Tốt nhất nên mua vỉâm thanh ngoài, có chất lượng rất tốt:

b) Điều khiểnâm thanh trên màn hình Adobe Connect

   image 3chứa các nút điều khiển âm thanh.

 f.Chọn video

 image 4

Lần đầu tiên bạn cắm webcam vào hoặc có nhiều nguồn tín hiệu video, hãy nháy chuột vào hình webcam để chọn thiết bị camera thích hợp.

  g.Màn hình Share là nơi bạn có thể chọn

 -   Tệp powerpoint để trình chiếu, giảng bài: Nháy vào nút Documents

              Rồi chọn tệp powerpoint từ mục From my computer..

 image 5

 

 

-   Chia sẻ màn hình bạn đang làm việc nên rất dễ tổ chức tập huấn các phần mềm.

-   Chia sẻmàn hình trang webđang sử dụng.

-   Chia sẻ bảng trẳng để vẽ (whiteboard).

 1. h.Điều khiển powerpoint

 image 6

 image 7để điều khiển bằng tay từng trang trình chiếu.

 image 8để cho chạy tự động các trang trình chiếu.

  

 1. i.Báo hiệu ý kiến của bạn

 

 image 10

Nháy chuột vào biểu tượng  để chọn các hoạt động báo hiệu ý kiến như:

-         Giơ tay xin phát biểu.

-         Biểu quyết đồng ý.

-         hông đồng ý.

-         …

 

 

 

 

   - Hoan hô

 Link tới phòng học trực tuyến

 

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới