20-11

Sử dụng hình ảnh trong "Nghiên cứu bài học"

a) Mục đích

Nhằm giúp GV có được KN cần thiết trong việc sử dụng hình ảnh để phân tích các tình huống DH cụ thể.

b) Nội dung

- Sử dụng kênh hình ảnh (ảnh, đoạn video clip) kết hợp kênh chữ trình chiếu trên power point khi thảo luận.

- Sử dụng hình ảnh (ảnh, đoạn video clip) để phân tích bảng lời nói khi thảo luận.

- Sử dụng hình ảnh (ảnh, đoạn video clip) kết hợp kênh chữ trình chiếu trên power point để phân tích, viết thành các bài báo, các sáng kiến kinh nghiệm, các nghiên cứu khoa học ứng dụng.

- Khai thác bằng cách chọn, cắt, ghép các đoạn video theo tình huống, theo vấn đề cần thảo luận, chia sẻ.- Khai thác bằng cách xuất phim thành ảnh và chọn lọc ảnh tiêu biểu từ các đoạn video chứa tình huống, theo vấn đề cần thảo luận, chia sẻ (nói, viết).

- Khai thác bằng cách chọn các ảnh chụp tình huống học tập của HS để đưa vào các bài phân tích (nói, viết).

- Khai thác, sử dụng ảnh, video clip để người chủ trì đưa ra các tình huống gợi ý cho GV thảo luận, đào sâu nghiên cứu vấn đề, lý giải nguyên nhân và bàn biện pháp giải quyết.

c) Cách thức tổ chức thực hiện

- Quay phim như thế nào? (chọn vị trí, chọn cảnh) - tham khảo tài liệu HCM dựa trên NCBH của Plan nhé.

- Chụp ảnh như thế nào? (chọn vị trí, chọn cảnh)- tham khảo tài liệu HCM dựa trên NCBH của Plan nhé.

- Chuyển phim, ảnh từ máy quay (máy ảnh) sang máy tính và sử dụng các phần mềm để xử lý, khai thác như thế nào? (cop, dán, lọc, tách, cắt, ghép, ...)

Khi quay phim (chụp hình), tùy tình huống thực tế, cần kết hợp giữa nội dung bài học trên bảng, hay SGK, hay phiếu học tập, hay việc dạy của GV để phân tích mối quan hệ tương tác giữa dạy và học (tuy nhiên, việc này luôn ít hơn việc học của HS).

Khi sử dụng ảnh, phim trong thảo luận, phân tích bài học, việc học, cần sử dụng chức năng tua, tìm chọn, dừng hình những cảnh tiêu biểu để làm cứ liệu quan sát - suy ngẫm - chia sẻ. Nên cắt ngắn những đoạn phim thời gian dưới 02 phút để dễ quan sát - suy ngẫm - phân tích và chia sẻ ý kiến.

Ví dụ 2.1:  Trong bài “Phân số bằng nhau”, chúng ta sử dụng máy quay để quay những hình ảnh trong giờ giảng của GV. Sau giờ giảng, chúng ta sử dụng phần mềm Free Video to JPG Converter (Đây là một công cụ miễn phí giúp bạn chụp ảnh từ các đoạn video và trích xuất khung hình từ file video sang file JPG chỉ với một nhấp chuột. Nó là một công cụ lý tưởng để tạo các thư viện ảnh cho việc phân tích sau khi dự giờ. Ta có thể trích xuất khung hình video theo phần trăm hoặc trong 10 giây) để chuyển video sang ảnh, ví dụ một số hình sau được xuất từ clip sang ảnh để phục vụ cho trao đổi sau giờ học:

         Hình 2.14: Phân tích hình ảnh qua SHCM dựa vào NCBH

  Nhìn vào các hình trên, chúng ta thấy HS chưa có động lc hc tp, không hng thú. Nhiu HS uoi, chán nn. Tuy nhiên, HS hc trong klut và trt t. GV thảo luận sau giờ giảng và nhận thấy các biểu hiện của HS từ đó phân tích, suy ngẫm sâu sắc về việc học tập của HS và các mối liên quan, nguyên nhân để đưa ra các ý kiến riêng cụ thể, tỉ mỉ. Suy ngẫm, thảo luận về bài học, về thái độ của HS (Có ghi chép lại qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và phục vụ các buổi nghiên cứu tiếp theo). Sau khi dự giờ, việc suy ngẫm và chia sẻ ý kiến của các GV về bài học đặc biệt quan trong. Mỗi GV tự đối chiếu với mục tiêu, vấn đề đặt ra ban đầu và thực tế công việc bản thân để chủ động áp dụng cho thực tế DH hàng ngày; GV cùng nhau đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu, mục tiêu mới hoặc chỉnh sửa kế hoạch để thực hiện chu trình tiếp theo.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới