20-11
Bậc tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về tự nhiên xã hội, phát triển các năng lực nhận thức, trang bị các phương pháp và kĩ năng ban đầu về hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, bồi dưỡng và phát triển tình cảm, đức tính tốt…
Để dạy học tốt môn toán ở Tiểu học, theo tôi, người giáo viên cần làm tốt một số việc như sau: -  Nắm vững đặc điểm nhận thức của lứa tuổi Tiểu học, của học sinh ở lớp được đảm nhiệm để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, phát huy năng lực ở mọi học sinh, tránh dạy học theo cách “bình quân”. -  Nghiên cứu kỹ mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa của…
Dạy học các phép tính cộng và trừ số đo đại lượng ở toán 4 - là một chủ đề quan trọng trong chương trình Toán lớp 4 và bậc Tiểu học, vì : + Đây là một trọng tâm lớn xuyên suốt trong trương trình Toán lớp 1,2, 3, 4, 5. +Đây là những kỹ năng rất cần thiết để học lên các cấp học trên (không chỉ trong môn Toán) và để giải quyết những bài toán do…
Bà Trần Thị Hoàng Lan ( Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Sơn - Huyện Thủy Nguyên - HP)  muốn biết rõ về quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Trong thư gửi Cổng TTĐT Chính phủ, bà Lan có  hỏi: Quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức (CBCC) lãnh đạo như thế nào? Trường tiểu học (nơi bà Lan đang công tác) có được quyền giới thiệu đề án nhân sự CBCC lãnh đạo…
- Bắt đầu từ năm học này, Bộ giáo dục yêu cầu các trường tiểu học trong cả nước tổ chức Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm Lớp giỏi . Trong hội thi cấp trường có những yêu cầu bắt buộc gì? Ai được tham gia hội thi này? Ai đánh giá? Đánh giá ra sao? Và kết quả đánh giá nhằm vào mục đích gì? Mời thầy cô nhấn vào đấy để tải về Điều lệ dự thi giáo…
Sau khi Bộ đưa ra nghị định 54   giáo viên được hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên  từ ngày 1/5/2011 nhưng do cách tính chưa phù hợp với một số đối tượng nên các sở đã  dừng lại chờ hướng dẫn của Bộ và hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều…
- Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011- 2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 7695/BGDĐT – NGCBQLGD, ngày 16/11/2011 v/v triển khai tập huấn, đẩy mạnh nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong các hoạt động quản lý, giáo dục của cán bộ, giáo viên; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực…