20-11

Những kĩ năng lãnh đạo và quản lý học sinh tiểu học

NHỮNG KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC, VIỆC HỌC CỦA HỌC SINH

  1. KN thuyết phục và hợp tác với người học: Trong dạy học hiện đại, quan hệ thầy - trò và quan hệ giữa những người học nổi lên rõ nhất đó là quan hệ hợp tác. Hợp tác để cùng thực hiện thành công và hiệu quả hoạt động dạy học. Do đó, KN hợp tác với HS được xem như một trong số những KN cốt lõi của người dạy giúp họ tổ chức tốt hoạt động học tập của người học. GV có KN thuyết phục sẽ có cách làm cho HS thay đổi suy nghĩ, hành động theo chiều hướng tích cực, đối với HS tiểu học GV cần có các hành vi, cử chỉ thân thiện, đưa ra các lời khuyên bảo giản dị dễ hiểu phù hợp tâm lí lứa tuổi của các em mới hiệu quả…
  2. KN phát biểu và giải thích ý tưởng cho người học: Trong quá trình dạy học hiện nay, một trong số nhiệm vụ quan trọng của người GV trên lớp học là gợi ra vấn đề học tập và chuyển giao vấn đề ấy cho người học. Giúp người học ý thức đầy đủ nội dung và trách nhiệm của cá nhân và nhóm học tập về vấn đề đó. Tức là GV phải chuyển mục tiêu dạy học của bản thân thành các nhiệm vụ học tập của HS, để từ đó các em tích cực hoạt động độc lập hay hợp tác với bạn giải quyết vấn đề được gợi ra. Như vậy, rõ ràng KN phát biểu và giải thích ý tưởng có vị trí quan trọng, nhất là trong giai đoạn mở đầu dẫn dụ người học vào hoạt động học tập để tìm kiếm, khám phá tri thức. Giải thích với HS tiểu học cần có ví dụ cụ thể, sinh động gắn liền với những hoạt động gần gũi của các em.
  3. KN khuyến khích, động viên người học:Tâm lý học hiện đại đã chỉ rõ động cơ học tập là một thành tố quan trọng cấu trúc nên hoạt động học tập của người học. Nó là tiền đề, là chất men kích thích để người học thực hiện thành công và hiệu quả hoạt động học tập của mình. Nhiệm vụ dạy học trên lớp trước tiên của người GV là thâu tóm và kích hoạt được các động cơ học tập ấy của người học. Chỉ khi nào người học thực sự thấy được lợi ích của việc học, của kiến thức và KN họ sẽ có được qua hoạt động học tập thì khi ấy ở họ mới nảy sinh ham muốn, nhu cầu học tập. Chính những ham muốn này dẫn dụ người học tích cực tham gia hoạt động học tập để chiếm lĩnh tri thức, thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Vì vậy, KN khích lệ, động viên người học trong quá trình dạy học ngày nay cũng được xem là một tiêu chí quan trọng để đánh giá người dạy.
  4. KN tổ chức lớp và nhóm học tập: Vấn đề tổ chức và lãnh đạo lớp học luôn nhận được nhiều sự quan tâm của GV và những người làm công tác giáo dục. Bởi nó góp phần không nhỏ tới hiệu quả hoạt động dạy học nói chung và hoạt động học tập của người học nói riêng. KN tổ chức lớp học của GV thể hiện ở việc duy trì sự ổn định và trật tự hoạt động của người học, sự phối hợp hiệu quả giữa các hình thức học tập của người học trong quá trình học tập…
  5. KN quản lí thời gian và nguồn lực học tập: Mỗi người GV đồng thời cũng là một nhà quản lý: quản lí hoạt động của người học, quản lí hoạt động dạy học của bản thân, quản lí thời gian, quản lí nguồn lực học tập… Vấn đề quản lí thời gian và nguồn lực học tập sẽ quyết định nhiều đến hiệu quả của việc thực thi hoạt động dạy học. Cho dù kế hoạch dạy học có được thiết kế tỉ mỉ và chu đáo đến đâu, học liệu và phương tiện dạy học được chuẩn bị đầy đủ tới cỡ nào mà người GV không có KN quản lí thì kế hoạch ấy cũng sẽ bị phá sản, tài nguyên học tập ấy cũng khó mà phát huy được hiệu quả thực sự. Chính vì thế, KN quản lí thời gian và nguồn lực học tập phải là một trong số các tiêu chí để đánh giá người dạy.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới