20-11

Kĩ năng đánh giá theo năng lực người học

Bước 1: Kiến thức về đánh giá năng lực người học

Bước 2: Minh họa

Bước 3: Luyện tập đánh giá

Bước 4: Thực hành đánh giá

Bước 5: Đánh giá và tự đánh giá

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới