20-11

Kĩ năng dạy học tích hợp theo các chủ đề

Bước 1Kiến thức về tích hợp

Bước 2: Các tình huống

Bước 3: Thực hành thiết kế

Bước 4: Thiết kế bài học cụ thể

Bước 5: Đánh giá và tự đánh giá

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới