20-11

Kĩ năng thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

Bước 1: Đọc tài liệu

Bước 2: Xem mẫu

Bước 3: Thực hành

Bước 4: Hoạt động ứng dụng

Bước 5: Đánh giá và tự đánh giá

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới