20-11

Kĩ năng chia sẻ, thảo luận trong SHCM môn Toán ở tiểu học

Viết bởi Chu Vĩnh Quyên
Lượng truy cập: 1847
Bước 1: Cung cấp kiến thức về KN
 • Hoạt động 1: SHCM môn Toán ở tiểu học
 • Hoạt động 2: Một số ứng dụng của CNTT hỗ trợ SHCM
Bước 2: Quan sát và làm theo hướng dẫn
 • Hoạt động 1: Tìm kiếm
 • Hoạt động 2: Công nghệ điện toán đám mây
 • Hoạt động 3: Phân tích hình ảnh trong SHCM dựa vào NCBH
 • Hoạt động 4: Phòng họp trực tuyến
Bước 3: Luyện tập
 • Hoạt động 1: Thực hành tìm kiếm
 • Hoạt động 2: Thực hành công nghệ điện toán đám mây cơ bản
 • Hoạt động 3: Thực hành phân tích hình ảnh trong SMCM dựa vào NCBH
 • Hoạt động 4: Thực hành sử dụng phòng họp trực tuyến
Bước 4: Phát triển
 • Hoạt động 1: Khai thác các nội dung tìm kiếm vào các hoạt động dạy và tự bồi dưỡng
 • Hoạt động 2: Sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong dạy và tự bồi dưỡng
 • Hoạt động 3: Phân tích hình ảnh bằng phần mềm Anvil
 • Hoạt động 4: Khai thác phòng họp trực tuyến trong SHCM
Bước 5: Đánh giá & tự đánh giá