20-11

Kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học trong môn Toán ở tiểu học

Viết bởi Chu Vĩnh Quyên
Lượng truy cập: 1928
Bước 1: Cung cấp kiến thức về KN
 • Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức về phương tiện dạy học trọng dạy học
  • Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về phương tiện dạy học
  • Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về thiết bị nghe nhìn trong dạy học
 • Hoạt động 2: Kiến thức bổ trợ cho kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học trong môn Toán ở tiểu học
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
 • Hoạt động 3: Tìm hiểu và hệ thống hóa kiến thức về kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học trong môn Toán ở tiểu học.
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
Bước 2: Quan sát và làm theo hướng dẫn
 • Hoạt động: Hướng dẫn sử dụng thiết bị kĩ thuật hiện đại
  • Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu việc sử dụng máy chiếu hình đa phương tiện
  • Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu việc sử dụng bảng thông minh
Bước 3: Luyện tập
 • Hoạt động: Lắp đặt, vận hành phương tiện kĩ thuật hiện đại hỗ trợ dạy học
  • Nhiệm vụ 1: Lặp đặt, vận hành máy chiếu hình đa phương tiện
  • Nhiệm vụ 2: Lặp đặt, vận hành bảng thông minh
Bước 4: Phát triển
 • Hoạt động: Sử dụng thiết bị dạy học hiện đại để hỗ trợ dạy một bài học cụ thể
  • Nhiệm vụ 1: Sử dụng máy chiếu hình đa phương tiện để hỗ trợ dạy học
  • Nhiệm vụ 2: Sử dụng phần mềm bảng tương tác activinspire
  • Nhiệm vụ 1: Sử dụng máy chiếu hình đa phương tiện để hỗ trợ dạy học
Bước 5: Đánh giá & tự đánh giá
 • Hoạt động
  • Nhiệm vụ