20-11

Kĩ năng sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học môn Toán ở tiểu học

Viết bởi Chu Vĩnh Quyên
Lượng truy cập: 1789
Bước 1: Cung cấp kiến thức về KN
  • Hoạt động 1: KN3.1
  • Hoạt động 2: KN3.1
  • Hoạt động 3: KN3.1
Bước 2: Quan sát và làm theo hướng dẫn
  • Hoạt động 1: KN3.2
  • Hoạt động 2: KN3.2
Bước 3: Luyện tập
  • Hoạt động 1: KN3.3
  • Hoạt động 2: KN3.3
Bước 4: Phát triển
  • Hoạt động 1: KN3.4
  • Hoạt động 2: KN3.4
Bước 5: Đánh giá & tự đánh giá
  • Hoạt động: KN3.5