20-11

Kĩ năng thiết kế kế hoạch bài học môn Toán ở tiểu học

Viết bởi Chu Vĩnh Quyên
Lượng truy cập: 1848
Bước 1: Cung cấp kiến thức về KN
 • Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về thiết kế kế hoạch bài học môn Toán tiểu học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh
  • Nhiệm vụ: Đọc tài liệu và tìm hiểu về thiết kế kế hoạch bài học môn Toán tiểu học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh
 • Hành động 2: Nghiên cứu các bước thiết kế kế hoạch bài học môn Toán tiểu học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh
  • Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu mục tiêu bài học
  • Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu phương tiện dạy học
  • Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu về việc thiết kế nội dung học tập
Bước 2: Quan sát và làm theo hướng dẫn
 • Hoạt động 1: Cách triển khai loại bài kiến thức mới
  • Nhiệm vụ: Tìm hiểu việc lập kế hoạch cho loại bài kiến thức mới
 • Hoạt động 2: Cách triển khai loại bài luyện tập
  • Nhiệm vụ: Tìm hiểu cách triển khai loại bài luyện tập, thực hành, ôn tập
 • Hoạt động 3: Loại bài kiểm tra
  • Nhiệm vụ: Tìm hiểu cách triển khai loại bài bài kiểm tra
Bước 3: Luyện tập
 • Hoạt động: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học
  • Nhiệm vụ: Thực hành thiết kế các bài sau hình thành kiến thức mới sau:
Bước 4: Phát triển
 • Hoạt động: Thiết kế kế hoạch bài học
  • Nhiệm vụ: Thầy cô hãy thiết kế kế hoạch bài học
Bước 5: Đánh giá & tự đánh giá
 • Hành động 2: Tự luận
  • Nhiệm vụ: Cho biết cần lưu ý khi
 • Hoạt động: KN6.5
  • Nhiệm vụ:KN6.5

2 x 2 = ?

4
8
6