20-11

Kĩ năng phân tích nội dung, mục tiêu, chương trình môn Toán ở tiểu học

Viết bởi Chu Vĩnh Quyên
Lượng truy cập: 1578
Bước 1: Cung cấp kiến thức về KN
 • Hoạt động 1: A
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
  • Nhiệm vụ 3:
 • Hoạt động 2: 1.2
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
  • Nhiệm vụ 3:
 • Hoạt động 3: 1.1.3
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
  • Nhiệm vụ 3:
Bước 2: Quan sát và làm theo hướng dẫn
 • Hoạt động 1: 1.2.1
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
 • Hoạt động 2:
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
Bước 3: Luyện tập
 • Hoạt động 1:
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
 • Hoạt động 2:
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
Bước 4: Phát triển
 • Hoạt động 1:
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
 • Hoạt động 2:
  • Nhiệm vụ 1:
  • Nhiệm vụ 2:
Bước 5: Đánh giá & tự đánh giá
 • Hoạt động 1:
  • Nhiệm vụ:

1+1=?

1
2
3
4

2+2=?

2
3
4